U prostorijama Srednje škole „Kreševo“ održana prezentacija rezultata ankete o vršnjačkom nasilju, nasilju među djecom i mladima koju su u sklopu akcije "Rad policije u zajednici na temu vršnjačkog nasilja" 18.2. ove godine u školi proveli djelatnici Policijske postaje Kreševo.

Nastavlja se realizacija projekta za sufinanciranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unapređenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljenje komunalnim otpadom.

Posredstvom Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a uz sufinanciranje Općine Kreševo, nabavljena je dvokomorna vertikalna presa za baliranje komunalnog otpada.

Odlični vremenski uvjeti idu na ruku izvođačima radova na izgradnji puta na Resniku te na dionici puta između Blinja i Sastavaka pa se radovi neometano odvijaju.

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Općine Kreševo potpisali su ugovor o izgradnji gradske zelene tržnice.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u okviru realizacije Projekta registracije nekretnina, koji se provodi putem kreditnih sredstava Svjetske banke, te putem sufinanciranja u suradnji s lokalnim jedinicama samouprave i tijelima uprave drugih razina, izvršila nabavu geodetske opreme (GNSS prijemnici) namijenjene unaprjeđenju rada službi nadležnih za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina.

Stranica 2 od 4

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa