.

Upitna isplativost proizvodnje lijekova u BiH

18 Siječanj 2016

Razina referentne cijene lijeka iz prijedloga pravilnika je diskriminirajuća za generičke lijekove koji dominiraju u strukturi domaćih proizvođača.

 

 

Proizvodnja lijekova u Bosni i Hercegovini mogla bi postati potpuno neisplativa ako bude prihvaćen predloženi pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, doznaje “Večernji list”.


Refrentne cijene

Domaći proizvođači ni do sada nisu bili zadovoljni odnosom vlasti prema njima, a sada postoji realan strah da bi industrija, koja je samo po osnovi poreznih obveza državi u proteklih pet godina osigurala 150 milijuna maraka, mogla biti dovedena u još teži položaj. Zemlje koje su u prijedlogu novog pravilnika navedene kao referentne za oblikovanje cijena lijekova za BiH imaju svoju zakonsku regulativu iz oblasti lijekova, uključujući i cijene lijekova, a koja je različita od bosanskohercegovačke. Iz domaće industrije upozoravaju kako je potrebno pažljivo odrediti njihove izvore podataka za izračun referentnih cijena u BiH, kao i sam izbor referentnih zemalja, piše Večernji list BIH. Osim toga, razina referentne cijene lijeka iz prijedloga pravilnika je diskriminirajuća za generičke lijekove koji dominiraju u strukturi domaćih proizvođača pa oni posebno inzistiraju na tome da se omogući jednak način izračuna referentnih cijena u BiH za generičke i originalne lijekove. - Od vitalnog značaja je pronaći najbolji model koji će biti primjenjiv za bh. tržište i koji će uvažiti interese proizvođača, veleprometnika i ljekarni, održati sustav pozitivnim, a krajnju korist donijeti stanovništvu. Potrebno je, sukladno zakonu, pokrenuti inicijativu s više alternativnih prijedloga i kroz proceduru javne rasprave, u koju će biti uključeni svi zainteresirani, doći do konačnog rješenja, ističu domaći proizvođači.

 

Udjel generičkih lijekova

Neopravdano je, kažu, zahtijevati od proizvođača generičkih lijekova da cijene svojih lijekova spuste na razinu 95 posto prosječne cijene istog lijeka u zemljama okruženja, s obzirom da je tržište BiH znatno manje od tržišta referentnih zemalja, kao i da su pri izračunu cijena lijekova u referentnim zemljama već uračunati korektivni faktori. Primjenom predloženog faktora 0,95 došlo bi do multipliciranja sniženja cijena generičkih lijekova i praktično bi na tržištu BiH imali najniže cijene u regiji, što je potpuno nelogično, ako se uzme u obzir da je to najmanje tržište u odnosu na tržišta regije i navedenih referentnih zemalja. O kakvim razlikama u veličini tržišta je riječ, oslikava podatak da je tržište Slovenije 2,1, Srbije 2,6, a Hrvatske čak 2,8 puta veće od onog u BiH. Udjel generičkih lijekova na tržištu BiH je 56 posto, dok je, primjerice, u Sloveniji tek 24 posto. /vecernji.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa