.

NATJEČAJ za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred Gimnazije Katoličkog školskog centra "Petar Barbarić" u Travniku u školskoj 2017./18. godini

14 Lipanj 2017

U školskoj 2017./18. godini Gimnazija Katoličkog školskog centra "Petar Barbarić" u Travniku planira upisati 75 učenika raspoređenih u tri odjela.

ROKOVI:

            Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka kako slijedi:

PRVI (LJETNI) UPISNI ROK:

            -   Prijave kandidata za upis predaju se 19. ( ponedjeljak) i 20. (utorak) lipnja 2017. godine od 8 - 12 sati

 • Rezultati natječaja (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 23. lipnja (petak) 2017. godine u 12 sati

DRUGI (LJETNI) UPISNI ROK:

 • Prijave kandidata za upis predaju se 30. lipnja (petak) i 3. (ponedjeljak) srpnja 2017. godine od 8 - 12 sati
 • Rezultati natječaja (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 5. srpnja (srijeda) 2017. godine u 12 sati

TREĆI (JESENJI) UPISNI ROK:

 • Prijave kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta obavlja se 24. kolovoza (četvrtak) 2017. godine od 8 - 12 sati

NAPOMENA:

Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde.

PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS:

Kandidati na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred prilažu:

 1. prijavu na Natječaj (preuzeti u školi)
 2. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
 3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od V.-VII. razreda osnovne škole, odnosno potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od VI-VIII. razreda osnovne škole
 5. uvjerenje o položenoj eksternoj maturi (ukoliko je učenik polagao eksternu maturu)
 6. prijavni list (preuzeti u školi)
 7. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

OPĆI UVJETI:

Pravo prijave na Natječaj za upis učenika u prvi razred pod jednakim uvjetima imaju:

1. učenici koji su završili osnovnu školu u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;

2. ostvarili odličan ili vrlo dobar uspjeh i uzorno vladanje.

Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole.

Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijamnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči, koje utvrđuje povjerenstvo za upis.

KRITERIJI ZA IZBOR:

 1. Učenici mogu pri upisu ostvariti maksimalno 106 bodova. Maksimalan broj bodova ostvaruje se na temelju sljedećih pokazatelja:
 1. Opći uspjeh učenika postignut od V.-VIII. razreda osnovne škole, odnosno od VI.-IX. razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0=15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova; 4,5=11 bodova; vrlo dobar=10 bodova)
 2. Uspjeh iz predmeta relevantnih za VII. i VIII. razred, odnosno VIII. i IX. razred – maksimalno 25 bodova (odličan=2,5 boda; vrlo dobar=2 boda; dobar=1,5 bod i dovoljan=1 bod)
 3. Rezultati postignuti na natjecanjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 1. kantonalno – 1. mjesto=3 boda
 2. mjesto=2 boda
 3. mjesto= 1 bod
 1. federalno – 1. mjesto=4 boda
 2. mjesto=3 boda
 3. mjesto=2 boda
 1. c) međunarodno – prvoplasiran = 5 bodova

                              drugoplasiran = 4 boda

                              trećeplasiran = 3 boda

Ukupan zbroj bodova  koje učenik dobije po osnovu natjecanja iz četvrte točke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo natjecanja koja su zvanično organizirana na razini Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.

 1. "Posebna diploma" - učenik generacije – 8 bodova
 2. Uzorno vladanje u V., VI., VII., VIII. i IX. razredu – 1 bod

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha V. - VIII.

ili VI. – IX. razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz točaka 4., 5. i 6. ovih kriterija.

RELEVANTNI PREDMETI SU:

 • Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis.
 • Ako se učenik školovao u inozemstvu i ako nema predmeta u VII. i VIII., odnosno u VIII. i IX. razredu koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

Travnik, 14. lipnja 2017. godine

Školski odbor

Katoličkog školskog centra

"Petar Barbarić" – Gimnazija

Travnik

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška