.

Reduciranje kulturnog centralizma

14 Prosinac 2015

U posljednjih nekoliko tjedana ne stišava se „bura“ povezana sa raspodjelom sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta za programe i projekte koji će se sufinancirati iz proračuna Federacije BiH.

 

Radi se o 127 projekata, koje krasi raznovrsnost (književnost, dramska umjetnost, glazba, likovna umjetnost, znanstveni skupovi i sl.). Navedeni projekti su raspoređeni u dvije skupine prema utvrđenom planu sufinanciranja od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta
- Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za BiH i FBiH od internacionalnog značaja i
- Manifestacije, programi i projekti od značaja za FBiH.

Nakon objave rezultata uslijedilo je niz kritika o načinu raspodjele. Većina kritika dolazila je iz Sarajeva, koje je uzgred rečeno dobilo najviše sredstva. Kritičari uglavnom govore da su sredstva dijeljena po etničkom kriteriju. Kada se pogledaju rezultati, do tog zaključka se ne može doći. U biti, problem nije u tzv, etničkoj podjeli, već što Sarajevo nije dobilo 70%-80% sredstava kao je do sada bio slučaj.

Dakle, nakon cjelokupne analize projekata koja će se sufinancirati, možemo pohvaliti učinjeni korak naprijed u raspodjeli sredstava jer više nema znaka jednakosti između Sarajeva i FBiH. U prethodnim godinama svi gađani FBiH su financirali ispunjavanje kulturnih želja Sarajeva, odnosno san kulturnih gurua iz Sarajeva, Federalno ministarstvo kulture i sporta, na temelju novca prikupljenog od svih građana FBiH, im je pretvaralo u javu. Naime, kulturni radnici iz Sarajeva smatraju da kulture ima samo u Sarajevu i da se travničani, livnjaci, zeničani, tuzlaci, biščani i drugi građani FBiH trebaju tome povinovati i bespogovorno pristati da se njihov novac troši u Sarajevu, a ne u njihovim općinama/gradovima.

Ove godine je kulturna dominacija Sarajeva reducirana, iako ne i iskorijenjena. Unatoč napretku, još uvijek ima prostora da se u cijelosti ispoštuje regionalna/županijska ravnopravnost. Tako je na primjer Tuzlanska županija koja je najmnogoljudnija županija u FBiH dobila mizerna sredstva ili oko 16 puta manje sredstava od Sarajevske županije. Ili slučaj Županije Središnja Bosna u kojoj će se sufinancirati, sa simboličkim sredstvima, nekoliko projekata, odnosno za čiju kulturu je izdvojeno manje sredstava od participacije iste u broju stanovnika, kulturnih ustanova ili punjenju proračuna u FBiH.

Kada se radi o dijeljenju javnog novca iz Federacije BiH, prije svega treba gledati kvalitetu projekta, ali s obzirom na specifičnost FBiH, uvijek treba imati na umu i dva druga važna elementa – regionalnu/županijsku i nacionalnu dimenziju jer proračun FBiH pune svi njeni građani bez obzira iz kojeg naroda dolazili ili gdje živjeli. U suprotnom imamo rezultate prema kojem su projekti iz Sarajeva do ove godine, dominantno od značaja za FBiH, a projekti iz ostalih dijelova FBiH, to nisu. Sarajevska županija, kao i grad Sarajevo i općine u navedenoj županiji, imaju obvezu da financiraju projekte koji se provode na njihovom području, ali građani ostalih dijelova FBiH to nisu dužni.

U svakom slučaju, unatoč određenim manjkavostima, ove godine je učinjen pozitivan pomak. Za očekivati je da se radi o početnim aktivnostima rušenja kulturnog unitarizma i da će već naredne godine Federalno ministarstvo kulture i sporta doista (p)ostati federalno, a ne sarajevsko. /o.t./

 

 

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa