.

Javni oglas za prijem u radni odnos dva vatrogasca

13 Prosinac 2016

Upravna organizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, direktor UO TVJ Travnik objavljuje; 

 J  A  V  N I   O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

 1.Naziv radnog mjesta 

  1. Vatrogasac  …………………………………….2 (dva ) izvršitelja na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca 
  1. Opis poslova i radnih zadataka

 - sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju, stručno se osposobljava, obavlja dežurstvu u krugu i prostorijama UO TVJ, poslije intervencije vozila snabdjeva sredstvima za gašenje, vrši poslove iz svoje uže specijalnosti, odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, odgovara za provođenje pravila službe, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak komandir jedinice ili komandir desetine, kao i sve druge poslove koji proističu iz uputstva o načinu rada UO TVJ-e.

Cijeni Javni oglas možete preuzeti ovdje.

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška