.

VTK BiH: Poziv za učešće na obuci „EU Funds Specialist/Stručnjak za EU fondove“

05 Siječanj 2016

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa VCC fondacijom iz Poljske i firmom PlanB. d.o.o., organizira specijalistički program obuke na temu „EU Funds Specialist/Stručnjak za EU fondove“.

 

 

Program obuke omogućava polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge.

U tijeku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za poduzeća i druge institucije u Bosni i Hercegovini odnosno IPA II i HORIZON 2020, a pored toga prezentirati će se i COSME program čije otvaranje za Bosnu i Hercegovinu se uskoro očekuje. Ovaj program obuke će omogućiti polaznicima da provedu najveći dio vremena radeći praktične vježbe na konkretnim projektnim prijedlozima od njihovog interesa uz podršku eksperta u oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

“EU Funds Specialist” je certificirani program obuke te će polaznici obuke pored neophodnih znanja dobiti međunarodno priznati Europass certifikat nakon što polože test završne provjere znanja.

Specijalistička obuka se planira održati u periodu od 25-29.01.2016. godine i 08-12.02.2016. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH. U periodu između ova dva termina obuke (5 radnih dana), polaznici će aktivno raditi na pripremi projektnog prijedloga uz mogućnost „on-line“ konsultacija sa ekspertom.

Rok za prijave je 08.01.2016. godine.

Više informacija se može vidjeti na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH (www.komorabih.ba)./o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa