.

Pročitajte model ustroja Javnog RTV sustava predložen od strane HNS-a

14 Srpanj 2017

Premda uvažava sve specifične javnosti i prihvaća pluralnost bosanskohercegovačkog medijskog područja, predloženi model ustroja je integrirajući/spajajući zbog toga što su sva četiri RTV servisa ravnopravne komponente zajedničkog Javnog RTV sustava BiH, te stoga, sva četiri RTV servisa emitiraju programe iz vlastite produkcije ali i razmjenjuju programske sadržaje, usluge i opremu s ostalim komponentama javnog RTV sustava.

Integrirajući/spajajući model ustroja Javnog RTV sustava

Javni RTV sustav u skladu s Ustavom BiH i po mjeri tri konstitutivna naroda, dva entiteta i svih građana kao državljana

Model ustroja Javnog RTV sustava predložen ovim Zakonom, u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru čini prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim šest specifičnih javnosti: tri javnosti tri konstitutivna naroda, dvije javnosti dva entiteta i jednu javnost koju čine svi građani kao državljani BiH, te time uistinu postaje model „javne televizije“

Izaslanici stranaka Hrvatskog narodnog sabora u Domu naroda PS BiH 12. srpnja 2017. godine su u parlamentarnu proceduru uputili Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine. Izradi predloženog zakona prethodila su višegodišnja kontinuirana nastojanja hrvatskih političkih predstavnika za uspostavljanje modela Javnog RTV sustava BiH koji bi bio usklađen s temeljnim ustavnim načelom konstitutivnosti naroda i koji bi Hrvatima kao konstitutivnom narodu omogućio ustavno pravo na medijsku autonomiju.

Sukladno odlukama Glavnog vijeća, Odjel za kulturu, sport, medije i informiranje GV HNS BiH napravio je Prijedlog transformacije Javnog RTV sustava BiH namijenjen harmonizaciji i integraciji bosanskohercegovačkog javnog i medijskog prostora. Prijedlog transformacije je 27. veljače 2017. godine javno predstavljen u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu i o njemu je bila otvorena javna rasprava koja je trajala do konca ožujka 2017. godine. Nakon završetka javne rasprave stručne službe Glavnog vijeća HNS BiH i Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH pristupile su izradi Prijedloga zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine i njegovom upućivanju u parlamentarnu proceduru.

HNS BiH smatra kako predloženi Zakon o javnom RTV sustavu BiH može učinkovito riješiti sve bitne probleme s kojima se susreće postojeći Javni RTV sustav BiH, te može značajno doprinijeti harmoniziranju i integriranju pluralnog bosanskohercegovačkog javnog i medijskog prostora. Zakon, također, u cijelosti uvažava temeljna načela i norme Ustava BiH i harmonično odražava temeljnu strukturu bosanskohercegovačkog društva i države koju čine tri konstitutivna naroda, dva entiteta i svi građani kao državljani.

Model ustroja Javnog RTV sustava koji se predlaže ovim Zakonom, u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru čini prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim šest specifičnih javnosti: tri javnosti tri konstitutivna naroda, dvije javnosti dva entiteta i jednu javnost koju čine svi građani kao državljani BiH. Time on uistinu postaje model „javne televizije“ jer svojim ustrojem i strukturom omogućava svakoj od šest specifičnih javnosti da bude prisutna, vidljiva i prepoznatljiva u pluralnom javnom i medijskom prostoru BiH.

Premda uvažava sve specifične javnosti i prihvaća pluralnost bosanskohercegovačkog medijskog područja, predloženi model ustroja je integrirajući/spajajući zbog toga što su sva četiri RTV servisa ravnopravne komponente zajedničkog Javnog RTV sustava BiH, te stoga, sva četiri RTV servisa emitiraju programe iz vlastite produkcije ali i razmjenjuju programske sadržaje, usluge i opremu s ostalim komponentama javnog RTV sustava.

HNS BiH posebno naglašava kako Hrvati kao konstitutivan narod i kao specifična javnost u BiH imaju ustavno pravo osnovati vlastiti Javni RTV servis, upravljati njime i nadzirati njegov rad. Predloženi zakon uvažava, afirmira i primjenjuje spomenuto pravo kroz RTV servis sa sjedištem u Mostaru koji program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku i producira programske sadržaje koji afirmativno konotiraju i reproduciraju nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH i čine ga prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru.

Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine i Prijedlog transformacije Javnog RTV sustava BiH namijenjen harmonizaciji i integraciji bosanskohercegovačkog javnog i medijskog prostora možete skinuti u linkovima ispod.

 

 

/dnevnik.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška