.

Bosna i Hercegovina dobila još jedan grad, nije Travnik

31 Siječanj 2019

Općina Gradiška Nacrtom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske dobija status grada, rekla je ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Rešićeva je rekla da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona usklađivanje sa Nacrtom zakona o gradu Gradiška koji je paralelno u proceduri donošenja sa ovim zakonom.

Članom 10 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se grad zakonom može uspostaviti na urbanom području koje čine jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, povijesnu i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućom razinom razvoja, ako ima više od 50.000 stanovnika i status razvijene općine, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Status grada u BiH imaju Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Široki Brijeg, Livno, Tuzla, Zenica, Istočno Sarajevo, Prijedor, Bijeljina, Trebinje, Doboj, Bihać, Zvornik, Cazin i Goražde.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa