.

MSŠ dužna vratiti zgradu Gimnazije i platiti 270.368 KM Vrhbosanskoj nadbiskupiji

01 Veljača 2018

Županijski sud Novi Travnik je odbio žalbu Mješovite srednje škole „Travnik“ i potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda Travnik kojom je toj školi naloženo da preda u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji dio školske zgrade, koji škola koristi. Ujedno je Mješovita srednja škola „Travnik“  dužna i da plati naknadu za korištenje u iznosu 270.368  KM.

I pored ranije odluke Doma za ljudska prava koja je donesena 2003. godine da se taj dio zgrade vrati Nadbiskupiji, do dan danas odluka nije izvršena. Tijekom 2011. godine, Nadbiskupija je putem Općinskog suda Travnik pokrenula izvršni postupak radi izvršenja odluke Doma za ljudska prava, ali je postupak obustavljen jer je Županijski sud tada zauzeo stav da odluka Doma nije izvršna isprava na temelju koje se može pokrenuti izvršenje.

Iz tog razloga, Vrbosanska nadbiskupija pokrenula je parnični postupak predaje u posjed, jer se odluka Doma za ljudska prava nije mogla realizirati, a Općina Travnik je Nadbiskupiji dala svu potrebnu dokumentaciju za povrat zgrade. Trenutno jednu polovinu objekta koristi Katolički školski centar „Petar Barbarić“,a drugu Mješovita srednja škola „Travnik“.

 

/travnik grad info/

 fotografija: Enver Palalić

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa