.

OV NOVI TRAVNIK: Nije usvojena suglasnosti na izmjenu trase Brze ceste, priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH Novi Travnik

20 Svibanj 2018

Na sjednici Općinskog Vijeća Novi Travnik održanoj dana 17.05.2018. godine načelnik Općine je predložio da se na dnevni red kao nova točka uvrsti Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu trase Brze ceste Lašva-Nević Polje-Jajce, dionica Nević Polje – Travnik – Turbe – Jajce.

Upravo je točka o brzoj cesti privukla najviše pažnje na sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik nakon koje je stiglo priopćenje kluba vijećnika HDZ BiH Novi Travnik kojeg prenosimo u cijelosti:

Priopćenje kluba vijećnika HDZ-a BiH Novi Travnik sa 10. redovite sjednice Općinskog Vijeća

S obzirom da je naša Općina već ranije definirala trasu Prostornim planom općine Novi Travnik 2026. god. – izmjene i dopune („sl. glasnik Općine Novi Travnik“ broj: 4/16), a naš klub istu podržao, smatramo da sve eventualne promjene navedene trase moraju proći zakonske procedure. Navedenim Prostornim planom, trasa brze ceste Nević Polje-Travnik-Jajce, tangira granicu općine Novi Travnik u dužini cca 150 m. Novim predloženim projektnim rješenjem trasa brze ceste je pomjerena duboko u našu Općinu, te se veći broj izgrađenih objekata mora ukloniti.

Javna rasprava o izmjeni postojeće trase brze ceste Nević Polje - Jajce održana dana 09.02.2018.god. okupila je preko stotinu građana naše Općine koji su izrazili negodovanje o predloženoj promjeni trase te je traženo da se naprave dva ili tri projektna rješenja i dostave na razmatranje.

Međutim, ništa od toga nije urađeno već se pokušalo na sjednici OV bez prethodne najave i dostavljanja potrebnih materijala staviti na dnevni red a potom i usvojiti izmjena trase. Smatramo da ovakav način donošenja odluka nije dobar te smo bili protiv ovog Zaključka i isti na svu sreću ovoga puta nije ni usvojen.

Dakle, ovdje se radi o eventualnoj izmjeni trase od Nević Polja do Jajca koja bi se radila tek nakon što se završi 1. faza brze ceste od Lašve do Nević Polja a za koju ne postoje prepreke i koja je usvojena i od strane naše Općine. Stoga tvrdnje pojedinih portala o navodnom blokiranju izgradnje brze ceste od strane našeg kluba su eklatantan primjer zlonamjernog izvještavanja u svrhu promocije pojedinih političkih grupacija, odnosno nanošenja štete drugima.

Naš klub se zalaže za izgradnju Brze ceste i ovim putem pozivamo sve nadležne institucije da se što prije krene sa realizacijom brze ceste Lašva – Nević Polje za koju postoje sve neophodne dozvole.

Klub vijećnika HDZ BiH Novi Travnik

Na sjednici se razmatralo 18 točaka dnevnog reda među kojima su i izvješća o radu Javnih ustanova, Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik za 2018., Odluke o preuzimanju zemljišta i dr., sve navedene točke su usvojene.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa