.

TRAVNIK: Danas izvanredna sjednica Vlade Županije Središnja Bosna

02 Kolovoz 2018

Premijer Županije Središnja Bosna Bosna Tahir Lendo sazvao je za danas 32. izvanrednu sjednicu Vlade. Sjednica će se održati u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, sa početkom u 9 sati.

Pogledajte kompletan Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na potporu projektima i programima iz svih kulturnih djelatnosti (327.950,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

2. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na sufinanciranje projekata iz oblasti kulture koje realiziraju ustanove i poduzeća s područja Kantona (140.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na sufinanciranje i obnovu objekata namijenjenih za realiziranje kulturnih sadržaja (150.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na potporu projektima koje realiziraju pojedinci za oblast kulture na području Kantona (50.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za
2018. godinu, namijenjenih za potporu vjerskim zajednicama - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

6. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih financiranju
prijevoza učenika osnovnih škola za V. i VI. Mjesec 2018. godine - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za šport za 2018. godinu (297.000,00) -
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za šport za 2018. godinu, za sufinanciranje
izgradnje, rekonstrukcije i opremanje športski objekata i terena (150.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za šport za 2018. godinu, za potporu
športskim djelatnicima (34.400,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna Kantona
Središnja Bosna za 2018. godinu, za ugradnju aluminijske bravarije na športskoj dvorani Srednje škole ''Vitez'', Vitez - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za dogradnju i proširenje
EMIS-a za potrebe Odjela za polaganje vozačkih ispita - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

12. Suglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu ograde oko igrališta
Osnovne škole ''Musa Čazim Ćatić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

13. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe osnovnih škola s područja
Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

14. Usvajanje Prostorne osnove sa koncepcijom razvoja Izmjene i dopune
Prostornog plana - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

15. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje sredstava za
2018. godinu, za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području Kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna za 2018. godinu za poticaj
izrade dokumenata prostornog uređenja na području Kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz sredstava
Fonda za zaštitu okoliša, za vjerske objekte - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje programa u cilju zaštite
okoliša za rješavanje problema zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za
općine Kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za utopljavanje zgrade OŠ ''Berta Kučera'', Jajce - - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za dogradnju mosta u MZ Stojkovići - - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za izgradnju musale u MZ Kokići - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za nadzor nad projektima obnove u općinama - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za izgradnju bazena za vodu u MZ Goleš - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi
za infrastrukturnim projektima zaštite okoliša u općina iz sredstava Fonda okoliša - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa