.

TRAVNIK: Sazvana 101. sjednica Vlade ŽSB

16 Listopad 2018

101. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna  održat će se u četvrtak, 18.10. 2018. godine, u 9 sati u Travniku.

Dnevni red spomenute sjednice:

1. Zapisnik sa 100. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - Stručna služba Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu ( iznos 95.000,00 KM) – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu ( iznos 101.813,20 KM) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu ( iznos 44.158,66 KM) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu ( iznos 1.000.000,00 KM) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Vruće vode“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje prirodne izvorske i pitke vode sa izvorišta „Zlatarica“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-4531/17 – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP- 5456/17 – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Duboki potok“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Sastavci“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja u 2018.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanu dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači u 2018.godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno
b) za izradu karti poplavnih područja II. Kategorije za općinu Novi Travnik
c) za rekonstrukciju vodovoda Trebišnjica , općina Travnik
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za troškove prijevoza učenika sa područja općine Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o akontativnoj isplati sredstava za školska natjecanja u 2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta22
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zaliha proračuna za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sport ( kotizacija klubovima i udrugama) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje uposlenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu radnih mjesta ( 3 x odluke) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve proračuna za potrebe Crvenog križa KSB/SBK- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za nabavku usisavača i polica
b) za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi PS Vitez
c) za rekonstrukciju terase na zgradi PS Gornji Vakuf - Uskoplje
d) za rekonstrukciju krova na zgradi PS Gornji Vakuf - Uskoplje
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku informatičke opreme za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
31. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na odluke o dodjeli ugovora za javne nabavke – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za izgradnju vodovoda Čabrino brdo, općina Travnik
b) za izgradnju kanalizacijske mreže Slimena – Polje, općina Travnik
c) za izgradnju javne rasvjete u naselju Purići, općina Travnik
d) za rekonstrukciju puta u MZ Bakovići, općina Fojnica
e) za izgradnju rasvjete u naselju Vraniska, općina Vitez
f) za asfaltiranje puta u Ramićima, općina Kreševo
g) za asfaltiranje puta u Crnićima, općina Kreševo
e) za nabavku materijala za objekat Mehvibe Buljina
f) za izradu idejnog projekta za trotoar u NZ Čipuljići, općina Bugojno
h) za izgradnju cjevovoda Crnići, općina Kreševo
32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku vozila za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam , prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Crveni križ KSB/SBK – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sanaciju klizišta na lokalitetu Počulica, općina Vitez – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za sanaciju klizišta na lokalitetu Stara Opara, općina Novi Travnik – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu36. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za sufinanciranje čišćenja i uređenja korita rijeke Bila – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
37. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
38. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Bugojno za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
39. Suglasnost na Izmjene i dopune Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini -. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
40. Izvješće Načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od požara u poduzeću „B-TOURS“ Kiseljak – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
41. Izvješće Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od poplava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
42. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade (zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade ( zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
43. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
44. Suglasnost na izmjene Plana središnje javne nabavke za 2018 .godinu – Ured za javne nabavke
45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku auto guma i guma za motocikle – Ured za javne nabavke
46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga za održavanje i servisiranje računarske opreme – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku autolimarskih i autolakirerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
48. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
49. Suglasnost za prijem državnih službenika u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
50. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu - Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu -
51. Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
52. Suglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku (Sanela Gačić) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
53. Suglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku ( Dubravka Ždero)) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
54. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave i pravosudnih institucija - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku itisona za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstva Vitez
b) za podopolagačke radove, nabavku i ugradnju laminata u Ministarstvu pravosuđa i uprave
c) za molersko farbarske radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
d) za nabavku i montažu trakastih zavjesa u Ministarstvu pravosuđa i uprave
e) za molersko farbarske poslove , zidarske, stolarske i gips radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
g) za nabavku klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novom Travnik
55. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku stalnih sredstava za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
56. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiskalne kase za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
57. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
58. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i didaktičkog materijala - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
59. Suglasnost na ugovor o zakupu za potrebe SMŠ „ Zijah Dizdarević“ Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
60. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
61. Suglasnost za zaključivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2018/19. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
62. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za izbor člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
63. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
64. Suglasnost na ugovor o kupoprodaji nekretnina na području općine Jajce – Agencija za privatizaciju
65. Izjašnjenje Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez o zaključku Vlade Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o korištenju sredstava sa ESCROW računa – Ministarstvo unutarnjih poslova
67. Prijedlog zaključka o usvajanju Prostorne osnove sa koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025 – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
68. Izvješće o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju u 2018.godini – drugi kvartal – Ministarstvo financija
69. Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018. godini-treći kvartal – Ministarstvo financija
70. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treći kvartal 2018.godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
71. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za mjesec listopad 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo financija
b) Ministarstvo gospodarstva
c) Ministarstvo unutarnjih poslova
72. Izvješća o radu inspekcija za mjesec listopad 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, znanosti , kulture i sporta
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
73. Prijedlog rješenja o imenovanu povjerenstva za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Vitez“, Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa