.

TRAVNIK: Sazvana 103. sjednica Vlade ŽSB

06 Studeni 2018

TRAVNIK: Premijer Vlade Županije Središnja Bosna Tahir Lendo sazvao je za četvrtak, 8. studenog 2018. godine, u 9 sati 103. sjednicu Vlade ŽSB.

Na sjednici je predložen sljedeći dnevni red: 

1. Zapisnik sa 102. sjednice Vlade KSB - Stručna služba
2. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Središnja Bosna za 2018. godinu – Ministarstvo financija
a) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslova i Ministarstva unutarnjih poslova
b) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i škola
3. Prijedlog odluke o isplati sredstava za dodatni topli obrok za pripadnike policije – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o isplati prekovremenog rada za pripadnika policije – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog odluke o rashodovanju motornog vozila- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Županije za 2018. godinu za JU „Dom zdravlja Vitez
7. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Županije za 2018. godinu – Ured premijera
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog namještaja – Ured za javne nabavke
10. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma o izmirenju obveza između općine Vitez i Vlade Kantona po Zaključku Vlade broj: 01-05– 290/15-18 od 19.6.2015. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Suglasnost za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Suglasnost za nabavku printera i grijalice za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu za usluge tehničke podrške za Registar novčanih kazni – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
15. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva (II. faza) Kantonalni arhiv
16. Prijedlog zaključka o visini nagrade za advokatske usluge u sporovima koji se vode u Crnoj Gori u ime Vlade Kantona ( „Pliva“ d.o.o. Jajce i „Rudnici boksita“ d.d. Jajce) - Agencija za privatizaciju
17. Informacija Županijskog pravobranilaštva o provedbi Zaključka Vlade broj: 01-05-534/2018-49 od 19.7.2018.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Izvješćej o naplati koncesionih naknada u periodu 1.1.-30.9.2018. – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Izvješća Načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Proračuna Županije – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnik općine Travnik
b) Načelnik općine Vitez ( 3x)
c) Načelnik općine Busovača (2x)
d) Načelnik općine Kiseljak
e) Načelnik općine Fojnica
f) Načelnik općine Donji Vakuf
20. Izvješća o realizaciji zaključaka za mjesec novembar 2018 – Stručna služba Vlade
a)Ministarstvo financija
b) Kantonalni arhiv
c)Ministarstvo privrede
21. Izvješća o radu inspekcija za mjesec studeni 2018. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22.Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe STŠ „Bugojno“
b) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe MSŠ „Vitez“
c) Rješenje o imenovanju komisije za izbor i imenovanje članova školskog odbora OŠ „Vitez“, Osnovne muzičke škole „Travnik“ i MSŠ „Donji Vakuf

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa