.

Danas 5. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna

04 Travanj 2019

Za danas je u Travniku zakazana 5. sjednica Vlade KSB/SBK na kojoj će se raspravljat o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK, lriterijima raspodjele za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, nacionalnoj strukturi uposlenih u kantonalnim organima uprave..

Sjednica je počela u 9 sati s sljedećim dnevnim redom:

1. Zapisnik sa 4. sjednice Vlade Županije Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Nacrt uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj privredi – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (donirana sredstava OŠ „13 Rujan“ Jajce) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (donirana sredstava OŠ „Vitovlje“) – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „ transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za utopljavanje zgrada, vodovodi i kanalizacije – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za projekat izgradnje cjevovoda Crnići, općina Kreševo
b) za projekat izgradnje oborinske kanalizacije Mosor, općina Travnik
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Prve osnovne škole Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
9. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe škola (5X)– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu  travnju 2019.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo unutarnjih poslova
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo privrede
11. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu travanj 2019.godine – Stručna služba
a) Kantonalni arhiv
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju kotla na čvrsto gorivo u OŠ „Dolac“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
13. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Ugovora o djelu u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta broj: 01-34-326/2019 od 11.3. 2019. godine – Premijer Kantona
14. Prijedlog zaključka o dostavljanju podataka o nacionalnoj strukturi uposlenih u županijskim organima uprave – Premijer Kantona

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa