.

Travnik: Većina maloljetnika može kupiti alkohol u trgovinama

17 Siječanj 2017

U sklopu svojih redovnih aktivnosti suzbijanja i prevencije konzumiranja i dostupnosti alkohola među maloljetnicima, Centar za edukaciju mladih proveo je istraživanje na teritoriji Federacije BiH o broju izrečenih kazni u 2015. godini, za kršenje Zakona o unutarnjoj trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, koji izričito zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima.

Od postojećih deset, odgovore su dobili od osam županijskih inspektorata. Prema dostavljenim podacima, Inspektorat Ministarstva gospodarstva županije Središnja Bosna u 2015. godini izdao je dva prekršajna naloga za točenje alkoholnih pića maloljetnicima, a Unsko-sanskoj županiji izrečeno je 20 kaznenih mjera za isti prekršaj. Iz Unsko-sanske županije dostavljen je i podatak da su izrečene ukupno 532 kaznene mjere, od čega 80% njih za kršenje Zakona o unutarnjoj trgovini FBiH, dok se 10% odnosi na odredbu člana 10. koji zabranjuje prodaju alkohola maloljetnicima. Ostalih šest županija, od kojih su dobili odgovore, nije utvrdilo kršenje navedenih odredbi ova dva zakona. Podatke nisu dobili iz Tuzlanske i Bosansko-podrinjske županije.

Dosadašnje aktivnosti Centra za edukaciju mladih, pokazale su da veliki broj trgovačkih objekata u Travniku ne poštuje odredbe navedenih zakona. Akcija „Tajni kupac“ pokazala je da maloljetne osobe mogu kupiti alkohol u većini trgovačkih objekata u Travniku, iako ih CEM, kroz „Akciju 18+“, kontinuirano poziva da poštuju odredbe ovih zakona. S obzirom na to da se aktivno zalažu za dobrobit mladih ljudi, što uključuje i rad na osiguravanju zdravog okruženja za njih, smatraju da je potrebno aktivno uključiti cijelu zajednicu u smanjivanje dostupnosti alkohola među maloljetnicima, kako bi se posljedice njegove konzumacije svele na najmanju moguću mjeru. CEM će i u budućnosti nastaviti aktivan rad na suzbijanju ovog problema, kroz navedene aktivnosti, ali i saradnju sa nadležnim institucijama, u cilju uspostavljanja mehanizama za poštovanje navedenih zakona. /drukciji.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška