.

Na web strani Općine Travnik otvoren e -registar

20 Studeni 2017

Na web strani Općine Travnik otvoren e –registar kao dio unapređenja usluga iz kojeg građani mogu dobiti sve informacije potrebne za ostvarivanje njihovih prava.

E-registar je mjesto na kojem se građani detaljno informiraju o pojedinačnim zahtjevima, dokumentima koje je potrebno priložiti, gdje se ti dokumenti pribavljaju , nadležnostima i naravno, mjesto sa kojeg se može preuzeti zahtjev.

Ovo je jedna od aktivnosti koje činimo na unapređenju poslova i transparaentnosti.

 

 

/opcina travnik/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa