.

Općinski sud u Travniku: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Travnik - Bojna...

10 Siječanj 2018

Općinski sud u Travniku najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Travnik - Bojna, K.O. Travnik - Orašje, K.O. Travnik - Putićevo i K.O. Travnik - Slimena.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u navedenim katastarskim općinama, da to pravo prijave, rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose i aktivno učestvuju u ovom postupku.

Za više detalja pročitajte OVDJE

 

 

/općina travnik/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška