.

Danas 14. sjednica Općinskog vijeća Travnik

08 Svibanj 2018

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik, Vlatka Lukić sazvala je za danas 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik na kojoj će vijećnici, pored ostalog raspravljati o komunalnom redu, dodjeli stipendija, odluci o javnim parkiralištima kao i kreditnom zaduženju Općine Travnik.

 Sjednica je počela u 9 sati, za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Prijedlog Odluke o komunalnom redu
2.Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija
3.Prijedlog Odluke o financiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u proračunu općine Travnik za 2018. godinu
4.Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje vodovodnog sistema Ugrić, kanalizacionog sistema Bruneji-Vitovlje i dio kanalizacionog sistema Mudrike-Novo naselje Javnom komunalnom poduzeću „Bašbunar“ Travnik u stečaju iz Travnika
5.Odluka o davanju suglasnosti na Pravila JU „Gradska biblioteka“ Travnik
6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti prometa na području općine Travnik
8.Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2018. godinu
9.Nacrt Odluke o javnim parkiralištima
10.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Dom zdravlja” Travnik na kraći period
11.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU “Centar za socijalni rad” Travnik na kraći period
12.Rješenja o dodjeli zemljišta
a)Salem Kulović
b)Frano Kesten
c)Fehim Cerić
d)Izet Rađo
e)Mujo i Rahima Goloman
f)Mirsad Kasumović
g)Samir Varupa
h)Mevludin Kavaz
i)Mevludin Kavaz
j)Izeta Kikanović
k)Eniz Selman
l)Šerif Grahić
m)Enes Mameledžija
13.Donošenje zaključka o prihvatanju inicijative o kreditnom zaduženju Općine Travnik

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa