.

Na području cijele općine Travnik proglašeno stanje prirodne nesreće

03 Veljača 2019

Nakon trećeg obilsaka terena članovi Općinskog štaba civilne zaštite Travnik, na večerašnjem sastanku su analizirali nove prikupljene informacije o stanju sa terena, poplavom i klizištima pogođenih dijelova na teritoriji općine Travnik, do kojih je došlo uslijed naglog topljenja snijega i pojačanih oborina, te proglasili stanje prirodne nesreće na području cijele općine Travnik.

Kako je večeras rečeno, u gornjem toku rijeke Lašve, počevši od Karaule, Turbeta i u samom gradu, vodostaj rijeke Lašve se znatno smanjuje, te je stabilan i nije došlo do konkretnih izlijevanja .

Najteža situacija u ovom momentu je istočno od Doca na Lašvi, u Novoj Biloj, točnije u mjestu Gladnik. Načelnica Općinskog štaba civilne zaštite Travnik, Nura Adilović je istaknula da je prema preliminarnim podacima oko tridesetak stambenih i popratnih objekata pod vodom, te da su te porodice iseljene.

Ono što karakterizira današnji dan jeste i pojava nekoliko klizišta na cijeloj teritoriji općine Travnik, od Karaule, Gornjih Krčevina, Turića, Bijelog Bučja do doline rijeke Bile i Kljaka, gdje je također došlo i do prekida putnih komunikacija na određenim dionicama.

Također, prekidi putnih komunikacija tijekom današnjeg dana su stvoreni i između Alihodža i Pokrajčića, te je otežana komunikacija u samom gradu u ulici Bojna i Šarića brdo, a pokrenuto je i klizište blizu Osnovne škole na Kalibunaru.

Ono što je bitno naglasiti kod objekata obrazovne namjene jeste da je najugroženija Osnovna škola u Docu na Lašvu, koja je okružena vodom. Škola u Novoj Biloj je bila ugrožena, ali se pravovremenom intervencijom otklonila opasnost od veće štete.

„Angažovali smo brojne dežurne ekipe od vatrogasca do svih drugih neophodnih aktera u ovim procesima, te smo imali puno intervencija u Polju Slavka Gavrančića. Bujični potoci su napravili ogroman problem, ali kako su prestale padavine situacija se polako smiruje“, kazao je načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, koji je ujedno i komandant Općinskog štaba civilne zaštite.

Hadžiemrić je naglasio da će ujutro imati sastanak i nove informacije sa terena.

/novum.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa