.

Travnik dobio 4G mrežu!

09 Svibanj 2019

Nakon što su 4G mrežu dobili Sarajevo, Mostar, Zenica i Tuzla, na red je došao i Travnik.

Prva 4G bazna stanica postavljena je na zgradi CP Travnik JP BH Pošta. Komercijalizacijom ove usluge, korisnici će imati sedam ili osam puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenje više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže.

Podsjetimo vas, da su telekom operaterima BH Telecom, Telekom Srpske i Hrvatske telekomunikacije tokom proteklog mjeseca uručene dozvole da uvedu novu generaciju mobilne mreže za korištenje radiofrekvencijskog spektra i pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, tj. za uvođenje 4G mreže. U narednoj godini preko 60 posto naseljene teritorije BiH će biti pokriveno 4G sistemom, a u narednih pet godina 90 posto.

Mreža koja se uvodi u Bosni i Hercegovini je, u principu, 4G+ i ostvaruje teoretske brzine do 300 Mbps, dok je, recimo, u regiji dostupna obična 4G mreža s brzinama do 150 Mbps. Svi korisnici koji budu željeli koristiti G4+ tehnologiju morat će zamijeniti svoje SIM kartice USIM karticama.

Također, napominjemo da postojeće SIM kartice možete besplatno zamijeniti za USIM kartice koje podržavaju ovaj vid konekcije u BH Telecomu do 1.jula 2019. Cijene novih paketa koje uvodi BH Telecom neće ovisiti o tome da li koristite 3G ili 4G mrežu i bit će omogućena znatno veća količina prenosa podataka.

tntportal.ba

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa