Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, osigurana na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 „Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH – Međunarodna razvojna suradnja“ u iznosu od 18.000.000 kuna i Aktivnosti A862021 „Programi Hrvata izvan RH – Međunarodna razvojna suradnja“ u iznosu od 2.000.000,00 kuna, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata: 1. programima i projektima iz područja kulture 5.345.000,00 kuna 2. programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 4.820.000,00 kuna 3. programima i projektima iz područja zdravstva 5.000.000,00 kuna 4. programima i projektima iz ostalih područja 4.835.000,00 kuna ukupno: 20.000.000,00 kuna.

Portal „Travnički vjesnik“ u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

U nastavku donosimo intervju sa dr. Velimirom Valjanom, nositeljem liste Hrvatske koalicije za Travnik za OV Travnik i ravnateljem Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“.

Udruga mladih fra Marijan Šunjić i novotravnička podružnica HKD-a Napredak, nakon uspješnog Kulturnog ljeta iNOVIraj nastavlja s programskim aktivnostima.

Goran Kovač iz Bučića kod Novog Travnika bavi se izradom suvenira od drveta desetak godina. Član je udruge Naša zemlja iz Doca na Lašvi, a svoje suvenire izlaže diljem BiH.

Bh. poljoprivrednici u narednih pet godina moći će računati na prijeko potrebnu pomoć od 3,5 milijuna dolara godišnje bespovratnih sredstava, koji će biti podijeljeni u sklopu projekta "Farma 2".

Stranica 10 od 38

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa