.

Vlada FBiH: Kredit za Vitezit

02 Veljača 2016

Na sjednici 02.02.2016. godine Vlada FBiH je donijela, između ostalog, odluku o odobravanju kredita PS Vitezit.

 

Dakle, donesena je i Odluka o odobravanju kredita gospodarskom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu 1.995.031,12 KM.

Istovremeno, usvojena je informacija o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo. Zaduženo je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da razmotri mogućnost pokretanja stečajnog postupka u ovoj kompaniji u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima u BiH i Zakonom o stečajnom postupku Federacije BiH./o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa