.

Agrokor uvodi dronove u segment poljoprivrede

21 Prosinac 2015

Agrokor obučava svoje ljude za upravljanje dronovima. Ante Todorić, član Uprave Agrokora za poslovnu jedinicu maloprodaja i budući zamjenik predsjednik Agrokora, izjavio je da koncern već priprema svoje ljude za korištenje dronova u biznisu.

 

Agrokor, unatoč širokom dijapazonu poslovnih aktivnosti kojim se bavi, fokus stavlja na poljoprivredu, barem kada se radi o korištenju dronova. Pripreme za uvođenje dronova, prema dostupnim informacijama, su uvelike odmakle u Agrokoru i njihovo stavljanje u funkciju poslovanja koncerna možemo očekivati veoma skoro. 

Kada je u pitanju upravljanje dronovima, u Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, sve aktivnosti su još uvijek u povojima. Ponajviše dronove koriste profesionalni fotografi i snimateljima. Dok se na primjer u Japanu već više od dva desetljeća dronovi koriste u različite svrhe, uključujući i poljoprivredu.  

U EU Komisija će do kraja ove godine pred Europskim parlamentom predlažiti regulativu za dronove koja će vrijediti za cijelu EU. Nova regulativa bi trebala pokrivati registraciju dronova poput automobila, vozačke dozvole za pilote dronova kao u slučaju cestovnog prometa, uvođenje posebnih mjera sigurnosti oko aerodroma, dalekovoda i sličnih postrojenja, fizičku zaštitu podataka koje dronovi skupljaju i osiguranje dronova.  /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa