.

Danas je u Središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara. Osimt oga, najavljene su radarske kontrole u šet općina.

Radarske kontrole u ŽSB

Na dan 05.01.2016. na području ŽSB je postavljeno pet stacionarnih radara.

Radarske kontrole u ŽSB

Na dan 04.01.2016. na području ŽSB su postavljena četiri stacionarna radara.

Stranica 10 od 10

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa