.

Svečanost na Univerzitetu u Sarajevu

16 Prosinac 2015

Na Univerzitetu u Sarajevu je upriličena promocija profesora emeritusa i dodjela počasnog doktorata. 

 

Za dodjelu počasnog zvanja profesora emeritusa predlažu se posebno zaslužni umirovljeni redovni profesori koji su u dužem vremenu doprinosili unapređivanju i razvoju sveučilišne nastave, znanstveno-istraživačkog rada i koji su stekli internacionalnu reputaciju.


Rektor Avdispahić je na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovirao sedam umirovljenih redovnih profesora Univerziteta u Sarajevu:
• mr. sc. Seada Musića, umirovljenog redovnog profesora Akademije likovnih umjetnosti,
• dr. sc. Asada Nuhanovića, umirovljenog redovnog profesora Fakulteta političkih nauka,
• dr. sc. Mirsada Abazovića, umirovljenog redovnog profesora Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
• dr. sc. Muhameda Zlatara, umirovljenog redovnog profesora Građevinskog fakulteta,
• dr. sc. Matu Zovkića, umirovljenog redovnog profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta,
• dr. sc. Hamida Bogućanina, umirovljenog redovnog profesora Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta,
• dr. sc. Azijadu Šuljak-Lončarević, umirovljenog redovnog profesora Stomatološkog fakulteta s klinikama.

Počasni doktorat Univerziteta u Sarajevu (doctor honoris causa Universitatis) dodijeljen je dr. Kurtu Kalcheru, profesoru na Univerzitetu Karl-Franzens u Grazu kao priznanje za izuzetan doprinos u naučnom napredovanju akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i podizanju njihove znanstvene referentnosti i kompetentnosti na međunarodnom nivou.

Inicijativu da se dr. Kurtu Kalcheru dodijeli počasni doktorat Univerziteta u Sarajevu pokrenuo je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, a podržali su je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa