.

Svi koji žele studirati u RH, obvezno moraju položiti državnu maturu. Ona je zamijenila prijemne ispite na većini fakulteta, već nekoliko posljednjih godina. Bolji rezultati na državnoj maturi omogućuju upis aktraktivnijeg ili željenog fakulteta.

Osnovna škola "Kiseljak" obavještava sve učenike da nastavni proces počinje u ponedjeljak 18. siječnja.

U ovoj akademskoj godini Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘Vitez’ započeo je s praksom organiziranja pravnih klinika kao posebne metode u educiranju studenata prava, s ciljem stjecanja praktičnih vještina koje će primijeniti u budućem profesionalnom radu.

U petak su u zgradi Općine Novi Travnik sklopljeni ugovori o stipendiranju između učenika i Općine.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ŽSB je svim osnovnim i srednjim školama uputilo smjernice o radu na prevenciji nasilja u školama u ŽSB.

Prva Studentska konferencija ekonomije i informatike (SKEI 2016) održava se u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta ,,Vitez,,. Suorganizatori i partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište ,, Baltazar,, Zaprešić.

U Općini Novi Travnik je zakazano potpisivanje ugovora sa studentima. 

Neformalne obuke „Osnove asistencije djeci s poteškoćama u razvoju osnovnoškolskog uzrasta“ i „Osnove inkluzivne nastave“ u SEC p.j. Travnik.

Prema informacijama iz Elči Ibrahim-pašine medrese 07. siječnja 2016. godine, ovu ustanovu posjetila je delegacija iz udruženja Yunus Emre.

U Travniku se organizira prvi međunarodni simpozij tekstilnog inžinjerstva i modnog dizajna TImod 2016 koji će se održati od 22.01. do 24.01.2016. godine na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku.

Stranica 26 od 28

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa