Ispiši ovu stranicu

Stimulativna investicijska klima kao preduvjet gospodarskog razvoja

15 Siječanj 2016

Svjetska ekonomska kriza je vratila gospodarska pitanja u središte interesa javnosti, uključujući i svijet politike.

 

U BiH sve razine vlasti rade na različitim ekonomskim programima i strategijama. Sve više prostora u medijima zauzimaju teme o pokretanju investicijskog ciklusa, rastu zaposlenosti, proizvodnji i izvozu. Slične teme dominiraju i u zemljama regija i EU.

Da bi se doista postiglo željeno, odnosno intenzivirali gospodarski procesi, neophodno je uspostaviti povoljnu investicijsku klimu. Investicijska klima predstavlja set različito oblikovanih faktora koji nude mogućnosti i inicijative za kompanije da efikasno ulažu i proširuju svoje poslovanje, što će dovesti do ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti u zemlji lokacije investicijskih projekata, ali i do profitabilnog poslovanja nositelja takvih projekata, odnosno investitora. Investicijska klima se oblikuje pod utjecajem niza faktora iz sfere ekonomije, politike, pravosuđa i obrazovanja. Osnovne odrednice stimulativnog investicijskog okruženja su:
- makroekonomska stabilnost
- politička i socijalna stabilnost
- razvijen financijski sektor
- pravna sigurnost
- povoljan fiskalni sustav
- razvijena infrastruktura
- obučena, raspoloživa i jeftina radna snaga
- bogatstvo resursima
- ažurnost, educiranost, efikasnost, etičnost i profesionalnost administrativnog aparata
- institucionalna razvijenost
- ekonomska snaga i tržišni potencijal
- povoljan geostrateški položaj

Ukoliko analiziramo BiH kroz navedene elemente stimulativnog investicijskoga ozračja, uvidjet ćemo brojne nedostatke, a prije svega u oblasti birokracije, političke stabilnosti, razvijenosti infrastrukture i razvijenosti financijskog sektora. Shodno navedenom, vlast u BiH treba implementirati niz mjera. Poboljšanje detektiranih slabosti investicijskog ambijenta u BiH, u kombinacija sa prednostima BiH kao što su povoljan geostrateški položaj, raspoloživa i jeftina radna snaga i bogatstvo prirodnim resursima, BiH bi osiguralo veću atraktivnost kod stranih ulagača, a i dodatno potaknulo domaće poduzetnike na nove investicije.

Povoljan poslovni ambijent je elementarna pretpostavka ubrzanog gospodarskog razvoja. Svaki investitor prilikom donošenja odluka o investiranju skenira cijelo poslovno okruženje. Dakle, poslovno okruženje je baza svih poslovnih inicijativa, kako domaćih, tako i stranih investitora.

Država je važan akter u gospodarstvu i kreiranju stimulativne poslovne klime. Od države ne možemo očekivati osnivanje poduzeća, ali možemo očekivati kreiranje ambijenta koji će potaknuti ulaganje domaćeg i stranog kapitala. Aktualna, ali i svaka buduća vlast, treba se najviše baviti upravo tom problematikom. /o.t./