.

Hrvatski kulturni centar Nova Bila započeo projekt "Glazbena karavana"

01 Lipanj 2016

Hrvatski kulturni centar Nova Bila danas 1. lipnja 2016. godine započo je implemantaciju svoga projekta Glazbena karavana kroz štićeničke domove u Federaciji. Naime, nakon raspisanog natječaja Federalnog ministarstva kulture i sporta HKC Nova Bila aplicirao je na isti s navedenim projektom i prošao selekciju sa odobrenih 10.000,00 KM. Stoga je, kako je već navedeno, danas ostvaren prvi posjet jednom od pet štićeničkih domova. Bio je to posjet Edukacijsko rehabilitacijskom centru „Duga“ koji je baš na današnji dan bio organizator sportskih igara za štićenike s poteškoćama u razvoju. Hrvatski kulturni centar Nova Bila tom prilikom centru je darivao LCD televizor u nadi da će služiti za radost i veselje štićenicima centra. Također, Limena glazba „Lašva“ HKC Nova Bila predvodila je kolonu sportskih ekipa iz cijele BiH sve od centra do sportskih terena. Nekoliko dobrih ideja, uz potporu dobrih ljudi  stvorili su jedan lijep i plemenit događaj koji pršti iskrenom i čistom radosti koja se danas mogla vidjeti na sportskim igrama. Hrvatski kulturni centar je time jako ponosan jer je dio tako lijepe i pozitivne priče. A radost je još veća time što je ovo tek početak ovoga plemenitog projekta jer pred nama su još četiri štičenička doma o kojima ćemo vas kronološki izvještavati, a u nastavku nešto o samome projektu Glazbena karavana kroz štićeničke domove u Federaciji.

Glazbena karavana kroz štićeničke domove u Federaciji je projekat koji uvelike doprinosi podizanju kulturnog nivoa FBiH jer angažira profeionalne glazbenike, studente glazbenih akademija, učenike srednjih glazbenih škola kao i glazbenike amatere koji su već veterani svog zanata. Limena glazba „Lašva“ Nova Bila koja je najstarija sekcija Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila i uvelike nositeljica ovoga projekta, eminentan je orkestar sa velikim brojem nagrada, priznanja i nebrojeno mnogo nastupa te orkestar koji uživa veliki ugled. Svaki nastup ovoga orkestra itekako afirmira ljude da se i sami pridruže orkestru ili da postanu vjerna i kvalitetna publika istoga. Pored limene glazbe sudionik u ovome projektu je i Kazalište mladih „Korifej“ koje djeluje pri Hrvatskom kulturnom centru Nova Bila. Članovi ovog kazališta će za svaki od domova imati prigodan igrokaz ili ulomak iz predstave koja je na repertoaru.

Napominjemo, da se ideja za ovaj projekt rodila nakon jedne posjete Zavodu za mentalno invalidne osobe Bakovići kada smo imali osobnu inicijativu jednog člana orkestra. No, nakon odsviranog koncerta namjenjenog štićenicima i osoblju jedne takve ustanove uslijedila je erupcija oduševljenja i takva neviđena radost da je prirodan slijed događaja bio nastaviti s time.
Projekt „Glazbena karavana“ na poseban način doprinosi i angažiranju i afirmiranju mladih u području kulture. Članovi orkestra su većinom mladi ljudi – učenici i studenti koji se kroz ovaj projekat bave  kulturnom djelatnošću, a uče se i plemenitosti jer svoju vještinu i umijeće muziciranja daruju najosjetljivijoj i marginaliziranoj skupini ljudi.
Budući da projekt obuhvaća domove i ustanove na širem teritoriju Federacije, time i doprinosi razvoju i poticaju kulture na tom području.
Ovaj projekt ima visok stupanj izvodivosti jer već postoji uvježban i pripremljen orkestar i kazališni ansambl, a postoji i prethodno iskustvo koje nam daje sigurnost i olakšava organizaciju.

Projekt „Glazbena karavana“ je itekako samoodrživ projekt kada je u pitanju kontinuitet manifestacije. Vođeni prethodnim iskustvom uvjereni smo kako se ovaj projekat može kontinuirano implementirati svake godine. Jer svaka ustavnova, zavod, dom ili bolnica imaju u programskoj shemi predviđenu posjetu ili odlazak na neki kulturni događaj. U ovom slučaju mi takvim ustanovama olakšavamo proces organizacije i donosimo im besplatan lijep kulturni događaj. Bitno je, također, naglasiti kako glazbena karavana nije samo koncert uz dramske minijature, ona je i cjelodnevno druženja pa čak i jedan mali vid edukacije , stoga on ima veliku opravdanost svoga postojanja.  Članovi orkestra Limene glazbe „Lašva“ Nova Bila u svaku od ustanova dolaze i sa jednim darom, ovisno o potrebama ustanove. To su najčešće TV primamnici, računala, razna pomagala i slično.

Izvor

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa