.

Jednokratna pomoć za nezaposlene porodilje u Bugojnu

02 Veljača 2016

Kroz javni poziv, koji će biti objavljen ovih dana u Bugojnu, počet će aktivnosti na formiranju spiska nezaposlenih porodilja u 2015., koje imaju pravo na jednokratnu pomoć općine Bugojno.

 


-Pravo na ovu vrstu pomoći imaju porodilje koje se nalaze na evedenciji Biroa za zapošljavanje, sa stalnom adresom stanovanja u Bugojnu – kazao je pomoćnik načelnika u Službi za gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu Sead Karahodžić.

Dodao je kako je za tu namjenu, u općinskom proračunu osigurano 32.000 KM, te da će visina iznosa jednokratne pomoći zavisiti od broja porodilja u prošloj godini.

-Približno ista sredstva isplaćena su za 152-ije nezaposlene porodilje u 2014., a odluka o isplati jednokratne pomoći počela se primjenjivati od 2012. – naglasio je.

Pravo na jednokratnu pomoć nemaju porodilje u stalnom radnom odnosu, budući da one ostvaruju drugi vid naknade, koja je regulirana aktuelnim zakonskim propisima. /FENA/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa