.

Vrbas se izlio u Gračanici

16 Veljača 2016

Zbog obilnijih padavina u posljednjih nekoliko dana vodostaji rijeka na području ŽSB su u porastu.

 


Vodostaji rijeka na području općine Bugojno jutros su bili u porastu. Na području MZ Gračanica rijeka Vrbas se izlila iz svog korita i plavi okolno poljoprivredno zemljišta u dužini od 350 m, i to od ušća Bunte do ušća rijeke Starače. Stambeni i drugi objekti za sada nisu ugroženi. Po riječima Ibre Boškaila,predstavnika Civilne zaštite općine Bugojno, zahvaljujući zahvatima koji su vršeni u ranijem periodu nije zabilježeno izlijevanje pritoka Vrbasa. Tijkom popodneva većina vodostaja na području naše općine je stabilizirana.

U općini Kiseljak došlo je do izlijevanja rijeka Lepenice i Fojnice na lokacijama Donje Žećevo, Potkaj i ušće rijeke Fojnice. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

U ostalim općinama ŽSB nisu zabilježene pojave izlijevanja rijeka, a još uvijek nema ni prijava o nastalim štetama, javlja RTV Bugojno.

 

Izvor fotografije: hronika.ba

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa