.

Sazvana 24. sjednica Općinskog vijeća Uskoplje

17 Veljača 2016

Sazvana je 24. sjednica Općinskog vijeća Uskoplje koja će se održati dana 18. 02. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture Uskoplje.

 


DNEVNI RED :

1. Vijećnička pitanja

2. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne i 1. tematske sjednice Općinskog vijeća

3. Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu

4. Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu

5. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 - 2020

6. Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu

7. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu

8. Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godine

9. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2016. godinu

10. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2015.godinu 

11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja

12. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu

13. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2016.god.

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim zvaničnicima,državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji vakuf-Uskoplje

15. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova savjeta mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije

17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 stambenog i poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu.

18. Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove :
a) Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi nekretnine označene kao k.č. 29/4 k.o. s.p._Gornji Vakuf
b) Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 1475/112 i k.č. 1475/182 k.o. s.p._ Gornji Vakuf

19. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje

20. Prijedlog Odluka o imenovanju ;
a. Natječajnog povjerenstva
b. Drugostepenog stručno-upravnog povjerenstva
c. Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
d. Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urb. saglasnosti

 

/o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa