.

Sazvana 28. sjednica OV Novi Travnik

24 Veljača 2016

28. sjednica će se održati u četvrtak 25.02.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

 


Dnevni red:

1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2016. godinu;
2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodacima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće zaposlenih u Općini Novi Travnik;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. – izmjene i dopune;
4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Osnovne škole „Novi Travnik“ na Općinu Novi Travnik, radi konačne prodaje Centru „Duga“ Novi Travnik;
5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Anti Aniću iz Novog Travnika;
6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Amiru Delić iz Novog Travnika;
7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Palislamović Džani, Emiru i Enesu iz Novog Travnika;
8. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana UV JU Dječiji vrtić Novi Travnik;
9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UV JU Dječiji vrtić Novi Travnik;
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UV JU Dječiji vrtić Novi Travnik broj: 388-01-12/15 od 22.12.2015. godine;
11. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje ŽSB – Ispostava Novi Travnik za 2015. godinu – informacija;
12. Informacija o akuelnoj problematici društva „Putnik“ Novi Travnik;
13. Informacija o aktuelnoj problematici smještaja Policijske postaje Novi Travnik.

 

/o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa