.

Najava 15. sjednice Vlade ŽSB

15 Prosinac 2015

Sazvana je 15.sjednica Vlade ŽSB za četvrtak 17.12.2015.godine sa početkom u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 6. vanredne i 14. redovne sjednice Vlade ŽSB – tajnik Vlade  
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca (skraćeni postupak) – direktor Uprave za borce
3. Nacrt zakona o pravobraniteljstvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016 .– 2018. godine – Ministarstvo financija
5. Izjašnjenje Vlade o predloženom Sporazumu o visini i načinu izmirenja obaveza sa Hercegovačkom bankom, d. d., Mostar, u likvidaciji – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna ŽSB sa pozicije ''Transfer-poticaji gospodarstvu'' za 2015. godinu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ''Kapitalni transferi'', za sufinanciranje uređenja Osnovne škole ''Voljevac'', Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna ŽSB za 2015. godinu, za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva unutranjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za poticaje poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima, za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini na epizitiološkom području Srednjobosanskog kantona i zaštiti zdravlja bilja iz Proračuna ŽSB – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Proračuna ŽSB za 2015. godinu, sa pozicije ''Transfer-poticaji vodoprivredi (rekonstrukcija mosta u naselju Mlakići) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Proračuna ŽSB za 2015. godinu, sa pozicije ''Transfer-poticaji vodoprivredi (kanalizacija u ''Kineskoj četvrti'', općina Novi Travnik) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Proračuna ŽSB za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda 'Grahovčići-Brajkovići', na području općine Travnik'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Proračuna ŽSB za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda 'Trebešnjica', na području općine Travnik'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za usluge provođenja obvezne preventivne sistemske deratizacije na području ŽSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast informiranja u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Proračuna ŽSB namijenjenih za sport za 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za pomoć ugroženom učenicima-studentima - – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
20. Prijedlog odluka o utrošku sredstava za potrebe osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
a) Osnovna škola ''Dubravica'', Vitez
b) Osnovna škola ''Pajić Polje'', Gornji Vakuf-Uskoplje
c) Srednja škola ''Busovača'', Busovača
d) Osnovna škola ''Bristovi'', Bugojno
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za rashodovanje stalnih sredstava – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Zahtjev za odobrenje nabave stalnih sredstava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Sporazum o odnosima po pitanju prodaje nekretnina koje se nalaze u Crnoj Gori a koje su upisane kao vlasništvo ''IGDD VISOKOGRADNJA'', Donji Vakuf – direktor Agencije za privatizaciju
25. Molba za pozajmicu Agencije za privatizaciju u ŽSB – direktor Agencije za privatizaciju
26. Molba Agencije za privatizaciju u ŽSB za prolongiranje roka za povrat pozajmice – direktor Agencije za privatizaciju
27. Zahtjev za pokretanje postupka za imenovanje Nadzornog odbora poduzeća UTP ''UGAR'', d. d., Travnik – direktor Agencije za privatizaciju
28. Zahtjev za nabavu GPS uređaja za potrebe Županijskog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa – direktor Zavoda
29. Izvještaj o radu inspekcija – tajnik Vlade ŽSB
a) Izvješće o radu Inspekcije za zaštitu od požara za studeni 2015. godine
b) Izvješće o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva gospodarstva za studeni 2015. godine
c) Izvješće o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za studeni 2015. godine
d) Izvješće o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva zdravstva i socijalne politike za studeni 2015. godine
e) Izvješće o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta za listopad 2015. godine
30. Izvješće o realizaciji zaključaka
a) Ministarstvo unutarnjih poslova za listopad 2015. godine
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave, za studeni 2015. godine
c) Ministarstvo gospodarstva, za studeni 2015. godine
d)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za studeni 2015. godine
e) Županijski arhiv, za studeni 2015. godine
31. Suglasnost za plaćanje naknade za rad u komisiji – direktor Uprave za civilnu zaštitu
32. Prijedlog inicijative za izmjenu federalnog Zakona o igrama na sreću – Ministarstvo gospodarstva
33. Informacija o visokoobrazovnom medicinskom kadru na području Županije (po zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
34. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste volontera u Županisjkim tijelima uprave za 2016. godinu – predsjednik Vlade ŽSB  /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa