.

Najava 11. sjednice Sabora ŽSB

21 Prosinac 2015

Danas, 21. prosinca 2015. godine, zakazana je 11. sjednice Sabora ŽSB. 

 

 

DNEVNI RED


1. Prijedlog izmjena Proračuna ŽSB za 2015.godinu – skraćeni postupak.
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Proračuna ŽSB za 2015.godinu- skraćeni postupak.
3. PrijedlogProračuna ŽSB za 2016.godinu.
4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna ŽSB za 2016.godinu.
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu u okviru Jedinstvenoga računa   Županijske riznice.
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o zalogu novčanog depozita sa NLB Bankom, d.d. Tuzla.
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB za 2015.godinu.
8. Davanje suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB za 2016.godinu.
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB za 2016.godinu.
10. Davanje suglasnosti na Financijski plan službe za Zapošljavanje ŽSB za 2016.godinu.
11. Davanje suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje ŽSB za 2016.godinu.
12. Davanje suglasnosti na Financijski Plan Agencije za privatizaciju ŽSB za 2016. godinu.
13. Davanje suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju ŽSB za 2016.godinu.
14. Davanje suglasnosti na Financijski plan Županijske direkcije za puteve 2016.godinu.
15. Davanje suglasnosti na Odluku o izvršenju Županijskog plana direkcije za puteve za 2016.godinu.

 

/o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa