.

Posjeta Europskog pokreta u BiH Vladi ŽSB

21 Prosinac 2015

U utorak, 22.12.2015. godine, Vlada ŽSB će ugostiti predstavnike Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

 

 

Europski pokret u Bosni Hercegovini će ovom prilikom dodjeliti priznanja općinama ŽSB za pružanje podrške u procesu europskih integracija. Općine kojima će se dodijeliti priznanje su: Bugojno, Jajce, Novi Travnik i Travnik. 

Dodjela priznanja će se održat u zgradi Vlade ŽSB sa početkom u 10.00 sati. /o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa