.

Održana edukacija na temu: Aktualna pitanja u primjeni Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom

15 Svibanj 2024

Pravosuđe Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, organiziralo je dana 14. svibnja 2024. godine edukaciju na temu: Aktualna pitanja u primjeni Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom a suorganizatori edukaciju su bili Kantonalni sud u Novom Travniku i Općinski sud u Travniku.

Edukacija se održala u Etno selu “Čardaci” Vitez a edukatori su bili prof.dr. Meliha Povlakić I sudija Vrhovnog suda FBIH Adnan Baručija.

Suorganizatori su uputili pozive za edukaciju pravobraniteljima BIH, Ministarstvu pravosuđa i uprave SBK/KSB, kantonalnom pravobraniteljstvu, općinskim pravobraniteljima, pomoćnicima načelnika u službama za katastar te sucima

Građanskih odjela u sudovima sa područja SBK/KSB i zemljišnoknjižnim referentima tih sudova.

Odziv na edukaciju je bio veći od očekivanog te je ista ocijenjena od strane svih sudinika kao značajna i korisna za rješavanje nekih spornih pitanja u primjeni Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, učenje i tekst

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba

Može biti slika sljedećeg: 8 ljudi

Može biti slika sljedećeg: 8 ljudi i Ljudi uče

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa