.

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

10 Prosinac 2019

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca, ombudsmani Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović, dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić ističu da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima afirmira načelo da su svi ljudi jednaki u dostojanstvu i pravima i da svako ima pravo na zaštitu od diskriminacije ili bilo kog drugog načina kršenja ljudskih prava.

Ombudsmani podsjećaju da, usprkos tome što Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ne dijeli građane na manje ili više važne, ostvarivanje zaštite i unapređenja ljudskih prava i dalje su manje dostupne pojedinim društvenim grupama. To se naročito odnosi na pripadnike/ce ranjivih društvenih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, osobe starije životne dobi, djeca, siromašni, pripadnici LGBT populacije i dr.

U svom radu ombudsmani se svakodnevno susreću sa problemima u ostvarivanju prava građana, a neki od tih problema zahtijevaju i širi, istraživački, pristup. U tijeku 2019. godine istraživački interes ombudsmana bio je fokusiran na stanje u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, stanje i probleme s kojima se susreću službe/centri za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, te pitanja koja se tiču ostvarivanja prava djece, slobode okupljanja i dr.

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, po mišljenju ombudsmana, važno je da bi se naglasila važnost ljudskih prava, ali i da bi se problemi u njihovom uživanju učinili javnim, a nadležne institucije podstakle na njihovo učinkovito rješavanje.

Ombudsmani ističu da od toga koliko se učinkovito štite ljudska prava zavisi i kvaliteta života u jednoj zajednici, te dodaju da puno ostvarivanje ljudskih prava nije moguće ukoliko sve institucije, kao i društvo u cjelini nisu usmjereni ka istom cilju, a to je život u slobodi, dostojanstvu i jednakosti za sve građane i građanke.

Međunarodni se dan ljudskih prava obilježava svake godine 10. prosinca, na dan kada je potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.

Obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava se jednoznačno ističe značaj Deklaracije u navođenju činjenice da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Deklaracija time predstavlja opći standard za sve ljude i narode, naglašavajući da svaki pojedinac i svaki član društva treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda te naprednim nacionalnim i međunarodnim mjerama osigurati djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava.

Počevši od temeljnog prava „da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju ista prava“ kao i da „imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke“, Deklaracija sadrži i osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa