.

Travnik navigator veljača 2016.

01 Veljača 2016

Centar za kulturu općine Travnik objavio je kalendar dešavanja za mjesec veljaču 2016.

 

 

U navedenom kalendaru je ukupno devet dešavanja. U veljači najveći dio aktivnosti će se odnositi na maškare. Centar za kulturu općine Travnik i HKC Nova Bila organiziraju prigodni program. Također, isto čini i HKD Napredak, kojeg nema na navigatoru. /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa