.

Domić i Ćosić o poboljšanju uvjeta za gospodarsku djelatnost u Travniku

18 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.

Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Kako poboljšati poslovni ambijent u Travniku radi poticanja investicija?
Koje ćete konkretne mjere poduzeti u kontektu poticanja privredne/gospodarske djelatnosti u Travniku?

 

Domić:

1.1. Kako poboljšati poslovni ambijent u Travniku radi poticanja investicija?

Preduvjet realizacije drugih politika je ubrzanje gospodarskog rasta. Općina Travnik u skladu sa svojim ovlastima treba nastojati potaknuti gospodarske procese na svom području. Uloga općine je u kreiranju poslovne klime koja treba biti stimulativna, kako za postojeće, tako i za nove investitore. Takvu klimu ćemo stvoriti realizacijom slijedećih aktivnosti: uspostava poduzetničkih zona, uspostava javno-privatnih partnerstava, utemeljenje lokalne razvojne agencije, ubrzavanje postupaka i procedura kod organa općine u vezi sa osnivanjem i daljnjim razvojem poduzeća, organiziranje programa osposobljavanje poduzetnika za pisanje i apliciranje projekata, kreiranjem registra gospodarskih potencijala Travnika, izradom strateških dokumenata za gospodarski razvoj, izradom i tiskanjem promidžbenih brošura o Travnika, nastavkom sa formiranjem mrežom partnerskih gradova, umrežavanjem poduzetnika sa poduzetnicima iz partnerskih gradova, ali i drugih gradova i uvezivanjem sa iseljeništvom i osnivanjem udruga/klubova Travničana u inozemstvu.


1.2. Koje ćete konkretne mjere poduzeti u kontektu poticanja privredne/gospodarske djelatnosti u Travniku?

Izuzev ranije pobrojanih aktivnosti u pravcu kreiranja stimulativne poslovne klime (uspostava poduzetničkih zona, uspostava javno-privatnih partnerstava, utemeljenje lokalne razvojne agencije, ubrzavanje postupaka i procedura kod organa općine u vezi sa osnivanjem i daljnjim razvojem poduzeća, organiziranje programa osposobljavanje poduzetnika za pisanje i apliciranje projekata, kreiranjem registra gospodarskih potencijala Travnika, izradom strateških dokumenata za gospodarski razvoj, izradom i tiskanjem promidžbenih brošura o Travnika, nastavkom sa formiranjem mrežom partnerskih gradova, umrežavanjem poduzetnika sa poduzetnicima iz partnerskih gradova, ali i drugih gradova i uvezivanjem sa iseljeništvom i osnivanjem udruga/klubova Travničana u inozemstvu), ovdje mogu izdvojiti još i sljedeće mjere: sufinanciranje projekata mladih poduzetnika početnika, olakšice i poticaji za otvaranje i širenje proizvodnih pogona, subvencioniranje pribavljanja certifikata o kvaliteti, asistiranje kroz cijeli proces osnivanja poduzeća i organizacija zajedničkih poduzetničkih manifestacija. Poseban fokus ćemo staviti na proizvodnju jer se tu stvara dodatna vrijednost, jača domaće gospodarstvo za konkurentno nadmetanje sa stranim proizvodima na našem i inozemnom tržištu i smanjuje uvozna ovisnost Bosne i Hercegovine, te malo i srednje poduzetništvo kao nostelji inovativnosti, inventnosti i zaposlenja. Proizvodna djelatnost je tradicionalno zastupljena u Travniku gdje posluje veliki broj uspješnih proizvodnih poduzeća, većinom iz reda malih i srednjih poduzeća, iz tekstilne, drvne, farmaceutske, metalne i prehrambene industrije. Nastojati ćemo promovirati poduzetništvo u društvu i motivirati mlade osobe da pokrenu vlastiti biznis. Moramo osnažiti domaće poduzetnike, te povećati njihov broj. Tako se stvaraju čvrsti temelji za stabilan i konstantan gospodarski rast u Travniku. Glavna preokupacija našeg rada će biti jačanje travničkog gospodarstva jer jedino sa jačim gospodarstvom možemo doći do većeg iskoraka i u drugim sferama društva.

 


Čosić:


1.1. Kako poboljšati poslovni ambijent u Travniku radi poticanja investicija ?

Poboljšanje poslovnoga ambijenta je vrlo važno pitanje za svakog pojedinca, ne samo za načelnika općine. Poslovni ambijent se pravi svakom pozitivnom poslovnom inicijativom na jednom prostoru u jednome vremenu. Ovo je goruće pitanje u državi, ne samo na nivoima jedne općine. Investitori sa svih strana svijeta, ali i domaći biznismeni, vrlo su zainteresirani za ulaganja u BIH jer ona ima izuzetne resurse ljudske i materijalne za adekvatan i ubrzan razvoj. Vjerujem da se poslovna klima i poslovni ambijent nekad i svjesno i namjerno retardiraju da bi se pojedincima ili pojedinim lobijima omogućilo monopolističko mjesto na domaćem tržištu. Jako je složen ovaj proces i u njegovu razvoju sudjeluju mnogi, ali isto tako njegov razvoj i usporavaju mnogi. Moja vizija za poboljšanje poslovnoga ambijenta ogleda se upravo u tome da se što prije i adekvatno otklone barijere koje su namjerno ili slučajno postavljene na putu razvoja naše općine. Neki procesi se moraju pokrenuti što prije i već davno su morali biti pokrenuti. O tome možemo razgovarati i diskutovati naširoko. No, glavno je pitanje pojednostavljenje administrativnih procedura prilikom izdavanja radnih dozvola, prilikom pokretanja biznisa, ubrzavanje procesa I skraćivanje vremena koje je potrebno da bi se legalno pokrenuo biznis bilo koje vrste na teritoriji Općine.


1.2. Koje konkretne mjere ćete preuzeti u kontekstu poticanja privredne/ gospodarske djelatnosti u Travniku?

Uz već spomenuto mislim da je jako važno stvoriti općinske timove koji će u okviru lokalne razvojne agencije stručno i budno s predanošću raditi na osmišljavanju strategija za razvoj na konkretnim pojedinim privrednim projektima. Priliku na primjer vidim u turističkoj djelatnosti i njenom razvoju. Mada naša općina ima mnogo potencijala i povoljnih odrednica za razvoj. Bitno je da se sve to vodi u dobrom smjeru i s pažnjom dobroga domaćina raspolaže sa svim resursima. Vrlo često čujemo kako novca u budžetima ima, ali ga je potrebno savjesno ulagati i njime raspolagati. Mnogo je puteva za razvoj. Ne bih o pojedinostima jer smatram da su ideje jako važne i komparativna prednost jednog kandidata u izbornom procesu, o tome možemo poslije izbora. Bez obzira pobijedio ili ne svakako ću svoje znanje i ideje staviti u službu razvoja općine i predložiti ih eventualno kandidatu iz neke druge opcije ako on bude izabran. Dakle, konkretne mjere rade se na nivou timova stručnjaka u lokalnoj razvojnoj agenciji. Bez mnogo diskusija i rasprava, nego mnogo rada i znoja na provođenju konkretnih zadataka.

 

/o.t./

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa