.

Domić i Ćosić o EU fondovima u funkciji razvoja Travnika

19 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.

Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanje:
Kako iskoristiti fondove EU u svrhu razvoja Travnika?

Domić: 

Fondovi EU su velika razvojna prilika za Travnik. Moja namjera je utemeljiti lokalnu razvojnu agenciju koja će okupiti mlade, sposobne i obrazovane Travničane, koji će potom kreirati i aplicirati projekte za fondove EU, ali i ne samo prema fondovima EU, već i drugim izvorima financiranja. Prethodno, u suradnji sa institucijama iz BiH koje se bave europskim integracijama, kao što je Direkcija za europske integracije BiH i visoko-školskim ustanovama iz BiH, educirati ćemo kadar navedene agencije. Uz navedeno, spojiti ćemo novu agenciju sa drugim agencijama ili organizacijama iz BiH i izvan BiH, a koje su uspješne u apliciranju na pitanju projekata prema EU, kako bi se tranferirala njihova iskustva i znanja. Također, na isti način ćemo educirati i ljudske resurse u općinskoj administraciji i ustanovama/poduzećima u vlasništvu općine o pitanju kreiranja i apliciranja projekata prema fondovima EU. Samo osposobljeni ljudski resursi sa potrebnim znanjima i vještinama mogu napraviti iskorak u bilo kojem segmentu, a tako i sa fondovima EU. 

 

Ćosić:

Pitanje je kako iskoristiti fondove iz EU u općenitom razvoju BIH. Fondovi EU su jako važan finansijski resurs koji ova vlast skoro da i ne koristi. Mislim da je uzrok u nekompetentnosti mnogih ljudi koji su na ključnim funkcijama s kojih bi se, umjesto zaduženja kod MMF, trebao povlačiti novac iz fondova EU koji je mnogo povoljnija opcija za finansiranje mnogih poslovnih projekata. Mislim da baš u ovim razvojnim agencijama koje ćemo struktuirati na način da ih vode stručni i sposobni ljudi leži zapravo odgovor kako iskoristiti te fondove. Dakle, stručne ljude i struku općenito pustiti da vodi posao, politika tu mora biti servis koji stvara ambijent i otklanja administrativne barijere razvoju. 

 

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa