.

Domić i Ćosić o turizmu u Travniku

19 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.

Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanje:
Kako iskoristiti iznimne kulturne, povijesne/istorijske/historijske i prirodne resurse u pravcu podizanja turističke ponude Travnika, te većeg broja dolazaka i noćenja turista u Travniku?

 

Domić:

Turizam je velika i nedovoljno iskorištena šansa za Travnik, ali i cijelu BiH. Travnik se može pohvaliti nizom sakralnih objekata (npr. Samostan sv. Franje Guča Gora, Gospino vrilo, Šarena džamija), kulturno-povijesnim spomenicima (npr. Stari grad, nadgrobni spomenici), poznatim građevinama (npr. Katolički školski centar „Petar Barbarić“, Zavičajni muzej Travnik, Rodna kuća Ive Andrića) i prirodnim ljepotama (npr. Vlašić, Bukovica, Vilenica, Plava voda). Stoga, smatram da je neophodno iskoristiti kulturna, povijesna i prirodna bogatstva Travnika u turističke i razvojne svrhe naše općine. Glede turizma, dva osnovna cilja u mom Izbornom programu „Za naš Travnik“ su: unaprijediti imidž Travnika kao turističke destinacije kroz cijelu godinu i brendiranje Travnika kao prosperitetnog mjesta. Prvi cilj ćemo ostvariti kroz realizaciju slijedećih aktivnosti: izrada strategije razvoja turizma, prezentiranje potencijala Travnika turističkim agencijama, umrežavanjem planinarskih domova u svrhu njihove održivosti kroz iznajmljivanje soba za noćenje, unapređenje turističke signalizacije u Travniku, unapređenje turističke infrastrukture,uređenje vidikovca na Bukovici, osmišljavanje i promidžba turističkih programa Travnika, izradom informativno-promotivnih turističkih letaka o turističkim potencijalima Travniku, kreiranjem web stranice o turističkim potencijalima Travnika i kreiranjem stranice na društvenim mrežama o turističkim potencijalima Travnika. Drugi cilj ćemo sotvariti realizacijom slijedećih aktivnosti: izradom kratkog promotivnog filma o Travniku,  izradom profesionalnih book-ova sa fotografijama ljepota Travnika, izradom monografije Travnika i jačanjem travničkog identiteta.

 

Ćosić:

Situacija u turizmu je paradoksalna. To je jedna od najperspektivnijih grana, a istovremeno je neadekvatno iskorištena. Mislim da je Turistička zajednica trenutno sama sebi svrha. Odnosno mislim da premalo radi ne samo na promociji Travnika kao turističke destinacije nego i na općenitom razvoju turizma kao perspektivne grane. Kako što sam već rekao ključna stvar je u postavljanju sposobnih ljudi na prava mjesta. Potencijal grada i okoline u turističkom smislu je neupitan. Moramo poraditi na razvoju infrastrukture kao i na očuvanju nekih historijskih lokacija. Podsjećam vas da je SBIH u jednom od svojih mandata uložila preko Ministarstva kulture u obnovu Starog grada u Travniku. Mi ,dakle, znamo kako se to radi, samo valja postaviti kompetentne ljude na mjesta s kojih je moguće produktivno djelovati. I za razvojni put turizma imamo konkretne projekte. Jedan je spašavanje Plave vode kroz reviziju projekta regionalni vodovod.  

 

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa