.

Revizija privatizacije u pet poduzeća, uključujući i Kovačnicu koja je djelovala u okviru kompanije BNT iz Novog Travnika

08 Veljača 2016

Ove godine će se, na listi za provjeru Agencije za reviziju privatizacije FBiH naći pet firmi i to Vranica i Centrotrans DC iz Sarajeva, Rudnik Mangana iz Bužima, firma Kovačnica koja je djelovala u okviru kompanije BNT iz Novog Travnika, te hotel Dalmacija iz Kiseljaka. Revizori ove agencije će provjeravati da li je promjena vlasništva obavljena u skladu sa zakonima i propisima u FBiH.

 

 

Broj revizora

– Revizija privatizacije u ovim firmama nalazi se u planu rada za ovu godinu kojeg je prihvatila Vlada FBiH. On je sačinjen na osnovu postojećeg broja revizora koji su zaposleni u Agenciji – kazao nam je direktor Agencije za reviziju privatizacije Vedad Duraković.

Prema njegovim riječima, da bi se povećao broj kompanija koje će biti prekontrolirane u toku jedne godine neophodno je zaposliti dodatni broj revizora.

– Još u ožujku prošle godine pokrenuli smo konkursnu proceduru zapošljavanja još šest revizora. Zbog moritorija Vlade FBiH na zapošljavanje novih službenika, ta je procedura privremeno obustavljena.

 

Rok pet godina

Ako bismo zaposlili tih šest revizora, broj kompanija koje bismo mogli kontrolirati u tijeku jedne godine povećao bi se na 20 – istakao je Duraković.

Ova agencija je uspostavljena u lipnju 2014. godine, ali je rad na kontroli firmi počeo tek u ožujku prošle godine. Do sada su vršene provjere u samo tri kompanije i to Dita iz Tuzle i Feroelektro i hotel Holiday Inn iz Sarajeva. Zadatak Agencije je da u roku od pet godina ispitaju zakonitost provedenih postupaka u svim privatizovanim firmama, kako onim koje su proglašene uspješnim, tako i u kompanijama čiji radnici svakodnevno štrajkuju pred zgradama neke od vlada u FBiH. /faktor.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa