.

VIDEO: Šibicara Dolac iz Travnika jedina na balkanu

10 Travanj 2020

TRAVNIK – Tvornica šibica Dolac na rijeci Lašvi kod Travnika jedina na Balkanu proizvodi drvca za paljenje vatre. Od nekadašnjih 200 radnika koji su radili u tri smjene danas u ovome poduzeću radi desetak radnika povremeno.

Ipak, novi vlasnici nisu dali ugasiti šibicaru koja ovdje postoji 116 godina, a uveli su i novi proizvod tzv. kaminsku šibicu koja je duža od obične i veoma tražena na tržištu.

Jeftini upaljači su potisnuli šibicu sa tržišta. Iako se i dan-danas mogu naći u pojedinim trgovinama, šibice se na tržištu sve manje traže. Rijetki su oni koji i u kućama imaju šibicu, mada u određenim situacijama, uprkos svoj tehnici i tehnologiji, ovo malo pomagalo za paljenje vatre može dobro doći svima.

“Tvornica radi za domaće tržište, a nešto se izvozi i u susjednu Srbiju. Desetak radnika radi povremeno u proizvodnji šibica, a zahvaljujući maloprodajnim objektima poduzeća Best, što proizvedemo, to se i proda. Radnici koji su nakon privatizacije imali uvjete za mirovinu, ostvarili su svoja prava iz radnog odnosa, a oni koji nisu imali mjesta u šibicari, dobili su priliku da rade u okviru poduzeća Best, koje je i vlasnik ove tvornice”, izjavila je Ljubinka Lešić, direktor tvornice.

Nisu htjeli prodati tvornicu
Zanimljivo je napomenuti da je 80-tih godina prošloga vijeka za šibicaru nabavaljena nova oprema iz Švedske. Nakon rata u BiH, Šveđani su kupili tvornice šibica u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj. Privatizovali, ugasili proizvodnju i prodali imovinu.

“Dolazili su oni i ovdje u našu tvornicu da je kupe. Htjeli su da imaju monopol na tržištu, međutim tadašnja direktorka Senada Halilović nije htjela prodati tvornicu šibica u Docu. Privatizacija je izvršena 2003. godine i od tada tvornica šibica radi, ali sa smanjenim kapacitetima”, govori Hasema Gačić, bivša laborantica tvornice šibica.

Pored domaćinske šibice ovdje se proizvodi i kaminska šibica.

Novi proizvod tvornice, koji je sve traženiji na tržištu. Zahvaljujući inovaciji Seada Šćetića, majstora na održavanju, ručni rad zamijenjen je strojnim.

“Kaminsku šibicu radili smo ručno. To je bio veoma težak i spor posao. Došao sam na ideju da ručni rad zamijenim mašinskim, odnosno bržim načinom proizvodnje, tako da sve ide daleko efikasnije, lakše i jeftinije. Koliko mi je poznato, kaminska šibica je jako tražena na tržištu,” kaže Sead.
U vrijeme moderne tehnologije, šibicara Dolac u Travniku i dalje opstaje a kako tvrde njeni glavni akteri opstat će i dalje.

U naslovu ogledajte video prilog.

 

izvor

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa