.

Za turističke i gospodarske potencijale 15.000 KM

06 Siječanj 2016

Općina Kreševo intenzivno radi na jačanju gospodarskih, ali i turističkih potencijala.

 

U prilog joj ide poduzetnički duh, ali i turistički potencijali koje, osim prirode, upotpunjuju i brojne povijesne i kulturne znamenitosti, piše Večernji list BiH. Franjevački samostan, jedan od tri najstarija u BiH, samo je jedna od njih. Tu je i zaštićena stara gradska jezgra te brojne druge znamenitosti. Dio ovakvih nastojanja je ugovor koji su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine. Riječ je o ugovoru o suradnji kojim je općina prihvatila da će dodijeljeni grant potpore općinama, NVO i udrugama za provedbu strategije u oblasti migracija i azila 2012. - 2015. "Korištenje potencijala bh. iseljeništva za razvoj lokalnih zajednica u BiH", u iznosu od 15.000 KM, prihvatiti i utrošiti za projekt "Osnaživanje turističkih i gospodarskih potencijala općine Kreševo uz aktivno sudjelovanje iseljeništva".

Cilj projekta je podržavanje lokalne zajednice i njezinih socioekonomskih partnera da učinkovito koriste potencijal iseljeništva za lokalni razvoj te stimuliranje aktivnog uključivanja iseljeništva u razvoj BiH. /vecernji.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa