.

U BiH stiglo 770,60 milijuna eura pomoći

08 Siječanj 2016

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva financija i trezora „Pregled aktivnosti donatora u 2014. godini“.

 

Navedeni dokument koji daje sveobuhvatan pregled projekata i programa u 2014. godini, financiranih od članova Foruma za koordinaciju donatora (DFC), kao i analizu stanja i reformi koje se provode u okviru šest sektora u BiH, i to pravosuđe i unutarnji poslovi; reforma javne uprave; razvoj privatnog sektora; promet i energetska infrastruktura, zaštita okoliša i klimatske promjene; i sektor društvenog razvoja.

Izdvojeno je ukupno 770,60 milijuna eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2014. godini, od čega 199,63 milijuna eura u obliku grantova i 570,97 milijuna eura u obliku zajmova.

Izdvajanja ODA pomoći u 2014. godini porasla su za 104,89 milijuna eura u odnosu na 2013. godinu, dijelom kao rezultat brze reakcije donatora na poplave iz svibnja prošle godine, pri čemu su krediti prevladavali u odnosu na grantove.

Najveći kreditori su bili Europska investiciona banka, Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj i Međunarodna financijska korporacija, dok su Europska unija, Švedska/Sida, Sjedinjene Američka Države/USAID, Njemačka, Švicarska i UNDP osigurali najviše grantova.

Najveći postotak međunarodne razvojne pomoći u prošloj godini izdvojen je za sektor zaštite okoliša i klimatskih promjena 39 posto, sektor prometne i energetske infrastrukture 22 posto i razvoj privatnog sektora 19 posto, a najmanji u sektor društvenog razvoja 13 posto. /travnicki.ba i nap.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa