.

Procjena utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe

15 Ožujak 2024

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavještava javnost o javnom uvidu u zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe.

Pregledom elaborata (zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe) ustanovljeno je da se radi o infrastrukturnom objektu – brzoj cesti (dionica Nević Polje-Turbe) koja djelomično prolazi administrativnim područjem Općine Novi Travnik u naselju Nević Polje.

link na elaborat (zahtjev za izdavanje okolišne dozvole) www.fmoit.gov.ba : javne rasprave i javni uvidi od 29.02.2024.godine
Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti u pisanoj formi u roku 30 dana od prijema ovog akta, a na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa