.

Parlament BiH naložio smanjenje cijena mobilnih usluga u BiH

11 Siječanj 2016

Povjerenstvo za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zadužila je danas Regulatornu agencije za komunikacije RAK da u roku od 120 dana osigura usklađivanje cijena usluga mobilnih operatera u BiH sa cijenama operatera u regiji.

 

Povjerenstvo za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH konstatiralo je danas da Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) nije realiziralazaključke koje je ranije usvojio Zastupnički dom prilikom razmatranja Informacije RAK-a o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH.

Zastupnički dom je u lipnju prošle godine, na inicijativu zastupnika Mladena Bosića, razmatrao navedenu informaciju, te konstatirao da građani BiH plaćaju najviše cijene usluga mobilnih operatera u regiji.

Tada je zaključeno da se od RAK-a traži da u roku od 90 dana, u skladu sa zakonskim propisima, osigura usklađivanje cijena usluga mobilnih operatera u BiH sa cijenama operatera u regiji.

Zastupnički dom je tada usvojio i zaključak kojim se zadužuje RAK da u roku od 90 dana obavijesti Zastupnički dom PSBiH o realizaciji usvojenih zaključaka.

S obzirom na to da navedeni zaključci Zastupničkog doma nisu realizirani, Povjerenstvo je danas usvojila zaključak kojim se traži od RAK-a da se ti zaključci realiziraju u najkraćem mogućem roku, a najduže za 120 dana.

Drugi zaključak koji je Povjerenstvo danas usvojila je da Zastupnički dom traži od Vijeća ministara BiH da što prije donese novu sektorsku politiku u oblasti telekomunikacija. /indikator.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa