.

Za BiH od EU 42,7 milijuna eura u 2016.

12 Siječanj 2016

BiH će ove godine iz programa Indikativnog strateškog dokumenta za BiH od EU dobiti 42,7 milijuna eura, ali da je država usvojila relevantne strategije za cijelu zemlju, bilo bi osigurano i više sredstava, rečeno nam je u Delegaciji EU u Sarajavu.

 

 

Meliha Mujezinović, službenik za odnose s javnošću Delegacije EU, pojasnila je da bi sredstva bila osigurana za sprovođenje strategija nakon usvajanja. Mujezinovićeva kaže da je pomenutih 42 milijuna eura u okviru trogodišnjeg programa koji ističe 2017, a u kojem je za BiH ukupno osigurano 165,8 milijuna eura pomoći u cilju poticanja potrebnih sektorskih reformi.

"Pomenutih 42,7 milijuna eura izdvojeno je za sektore konkurentnosti i inovacija, lokalne razvojne strategije i obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike. Vlasti BiH su već počele s izradom programa korišćenja ovih sredstava", dodala je ona.

Mujezinovićeva je rekla da će usvajanjem programskih dokumenata za IPA 2015 od strane Europske komisije biti otvoren put za dodatnih 37,2 milijuna eura za unapređenje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, reformu sustava javne uprave i reformu statističkog sustava, podršku sektoru pravosuđa i suradnju na planu vladavine prava, podršku agencijama za sprovođenje zakona i olakšavanje učešća građana BiH u programima EU.

U međuvremenu, biće nastavljeni programi koji su zaključeni već ranije, kao na primjer program IPA iz perioda 2011 - 2013, a biće započeto i sprovođenje Nacionalnog programa za 2014. u ukupnom iznosu od 22,5 milijuna eura za unapređenje rada Uprave za neizravno oporezivanje BiH, sprovođenje strategije protiv korupcije i lokalni ekonomski razvoj. Takođe, planirano je unapređivanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća i povećanje kapaciteta socijalnih ustanova.

Ove godine biće nastavljene i mjere oporavka od poplava i upravljanja rizicima od poplava, a za BiH će biti osiguran 41 milijun eura direktne pomoći i dodatnih 24 milijuna eura zajedno s ostalim korisnicima IPA II programa.

"BiH je pokazala da može biti napretka kada se političari ujedine u vezi sa zajedničkim ciljem. Pozdravljamo činjenicu da su se vlasti na svim nivoima složile o paketu reformi koje će unaprijediti ekonomiju i stvoriti više radnih mjesta. Pozdravljamo činjenicu da je sprovođenje reformi počelo i ohrabrujemo vlasti da pojačaju napore", istakla je Mujezinovićeva.

Dodala je i da je EU obnovila opredijeljenost perspektivi članstva BiH. "Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je važan prvi korak koji omogućava BiH i EU da surađuju još bliže i izgrade dublji odnos na svim poljima - vodeći do potpune integracije BiH u EU", naglasila je ona. /akta.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa