.

Danas je blagdan Duha Svetoga, patron župe u Novoj Biloj

31 Svibanj 2020

Katolici danas slave Duhove, blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća.

Slavi se i kao blagdan rođenja Crkve jer su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnogi su se dali krstiti i primili Duha Svetoga. Isus je svojim apostolima obećao poslati Duha Svetoga. Dolazak Duha Svetoga opisao je sveti Luka u drugoj glavi Djela apostolskih, a njegovo djelovanje možemo pratiti i kroz cijelu knjigu Djela apostolskih. Duh Sveti spustio se nad apostole u obliku plamenih jezika. Plamen svijetli, daje toplinu, čisti, a toplina daje životnu snagu. Sve su to osjetili i sami apostoli primivši u sebe božanski plamen. Njihovim je srcem prostrujala neka tajanstvena snaga, koja ih je tjerala na propovijedanje, na svjedočenje. Duh Sveti je Bog kao i Otac i Sin, jedne te iste naravi s njima. On je živi plamen Očeve i Sinovljeve međusobne ljubavi. Otac i Sin šalju i nama Duha Svetoga, da nas s njima što više poveže.

Duhovi su i važan folklorni datum, u kojem su se davni proljetni stočarski i poljodjelski običaji vezali s kršćanskim blagdanom: izvođenje stada, kićenje cvijećem, umivanje u ranu zoru, razna natjecanja (u srednjem vijeku viteški turniri), maskiranje, plesovi. 

U Središnjoj Bosni posebno se Duhovi slave u župama u Novoj Biloj i Fojnici.

Patron župe u Novoj Biloj 

Travnička župa "Duha Svetoga" iz Nove Bile osnovana je mjeseca kolovoza 1974. godine. Formirana je od naselja koja su pripadala Gučoj Gori, Bučićima, Docu i Vitezu. Prije izgradnje crkve za bogoslužje je korištena provizorno podignuta zgrada.

Ubrzo su dobivena sva potrebna dopuštenja za gradnju, a projekt za novu crkvu načinio je arhitekt Vlado Dobrović. Kamen temeljac za novu crkvu (540 četvornih metara) blagoslovljen je 6. travnja 1975. godine. Sljedeće godine započeta je i gradnja stambenog dijela, koji zajedno s crkvom i dvjema dvoranama za vjeronauk i susrete (120 m2 i 60 m2) čini jedinstven, monumentalan i arhitektonski originalan kompleks. Crkva je arhitektonski u bitnome dovršena 1977. godine, tako da se u njoj moglo držati božićno bogoslužje. Sljedeće godine crkva je dobila zvono (471 kg). Tijekom 1999. i 2000. godine prema projektu akademskog kipara i slikara Zdenka Jurišića iz Novog Travnika, crkveni toranj je produžen za desetak metara.

Kasnije je uslijedilo postupno uređivanje interijera crkve (pod, strop, klupe). God. 1986. kipar Zdenko Grgić izradio je Raspelo (korpus bez križa, hrastovina, v. 420 cm), a uskoro su izvedena dva vitraja po nacrtima istoga umjetnika.

Župna crkva i kuća, kao i prostorije Pastoralnog centra služile su u zadnjem ratu kao bolnica. Odgovarajući na novonastale prilike pripadnici HVO Travnik, fratri i liječnici lašvanskog kraja, 13. prosinca 1992. osnovali Ratnu bolnicu u Novoj Biloj, odnosno Franjevačku bolnicu Dr. fra Mato Nikolić . Bolnica je radila do 27. studenoga 1999. godine. Zahvaljujući prije svega donaciji Republike Hrvatske ali i nekih drugih donatora, godine 1999. sagrađena je u Novoj Biloj nova bolnica pod imenom Hrvatska bolnica dr. fra Mato Nikolić .

Na području župe nalaze se dva groblja s kapelicama.

Župa Nova Bila imala je 1991. godine oko 3.850 vjernika i njihov je broj do pred posljednji rat polagano rastao.

Župu tvore sljedeća naselja: Nova Bila, Brdo, Gladnik, Ograde, Podolac, Pokrajčići, Ričice, Stara Bila i Zabilje./bosnasrebrena.ba/

Sveto misno sljavlje održat će se danas u 11 sati u dvorištu župne crkve. 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa