.

Internacionalnom univerzitetu "Travnik" potrebni nastavnici i suradnici

02 Lipanj 2016

Na osnovu Odluke Senata, Internacionalni univerzitet "Travnik" u Travniku objavljuje natječaj za izbor u nastavno-znanstvena zvanja i radni odnos nastavnika i suradnika.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Drumski i gradski saobraćaj
    Menadžment u saobraćaju
    Vazdušni saobraćaj

EKONOMSKI  FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Ekonomska teorija i politika
    Finansije, računovodstvo i revizija
    Marketing
    Menadžment i organizacija
    Poslovna ekonomija
    Menadžment u obrazovanju
    Menadžment u zdravstvu
    Finansijska tržišta, instrumenti i institucije

PRAVNI  FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Krivično pravo
    Građansko pravo
    Državno i međunarodno javno pravo
    Historija države i prava
    Javna uprava

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Zaštita životne sredine
    Primijenjena ekologija

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Elektrotehnika – Telekomunikacije
    Građevinarstvo
    Mašinstvo

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Mediji i komunikacije
    Novinarstvo

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK
NASTAVNIK, SARADNIK

 Uže znanstvene oblasti za koje se raspisujenatječaj:

    Računarski sistemi i mreže
    Softversko programiranje
    Informacione tehnologije

UVIJETI:
Uvijeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 84. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 4/13) i odredbama člana 86. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– Biografiju/životopis – CV;
– Ovjerene kopije diploma o stečenim akademskim zvanjima;
– Dokaze o stečenim prethodnim izborima u akademska zvanja;
– Popis objavljenih radova;
– Uvjerenje o položenim ispitima s prosjekom ocjena (za suradnike);

– Poželjno poznavanje engleskog i turskog jezika.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “ZA KONKURS“ slati na adresu:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK – Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH
Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti na brojeve telefona:
Tel: 00 387 30 540 597; Mob: 00 387 61 556 867
E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

/tnt.portal/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa